Petrův nástupce se zúčastní Světového dne modlitby za mír v Assisi

1.9.2016 

Dnes byl zveřejněn program jednodenní pastorační návštěvy papeže Františka do Assisi, kam se vydá 20. září t.r. na Světový den modlitby za mír, jehož se zúčastní také představitelé nekatolických církevních společenství a nekřesťanských náboženských vyznání. Do Assisi, kam se papež vydá vrtulníkem z vatikánského heliportu v půl jedenácté dopoledne, přicestuje rovněž ekumenický patriarcha Bartoloměj I, canterburský arcibiskup Justin Welby a syrsko-pravoslavný patriarcha Efrém II. Přítomni budou také představitelé judaismu a islámu, jejichž jména ještě nejsou známa a také nejvyšší představitel japonské odnože buddhismu – Tendai. Po příjezdu Svatého otce se nejprve všichni účastníci pozdraví a společně poobědvají v refektáři františkánského konventu.
Odpoledne se papež František nejprve v oddělených audiencích setká se zmíněnými představiteli křesťanských vyznání, judaismu a islámu. V 16h se v dolní bazilice sv. Františka začne společný moment ekumenické křesťanské modlitby, po níž římský biskup, konstantinopolský patriarcha, anglikánský primas a syrskopravoslavný patriarcha vyjdou na nádvoří před bazilikou, kde se pozdraví s představiteli nekřesťanských náboženství. Tady pak jednotliví náboženští představitelé pronesou svá poselství a na závěr promluví Svatý otec.
Návrat do Vatikánu je plánován na 19:35.
Letošní mezináboženské setkání v Assisi organizuje komunita Sant´Egidio u příležitosti 30. výročí prvního mezináboženského setkání a modlitby za mír v Assisi uskutečněného z podnětu Jana Pavla II.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.