Kolumbijci masově protestují proti genderu ve školách

12.8.2016 

Ulicemi kolumbijského hlavního města, ale také Medellínem, Cartagenou a Barranquillou ve středu desátého srpna prošly desítky tisíc lidí, aby protestovaly proti revizi školních osnov, prosazovaných kolumbijským ministerstvem školství. Jeho ministryně Gina Parody již několik měsíců usiluje o zavedení teorie genderu do programů sexuální výchovy na státních školách podle nařízení Populačního fondu OSN. Kolumbijský tisk pochody nazval „bílou řekou“, protože oblečení manifestantů symbolizovalo nevinnost dětí, kterou nesmí pošpinit destabilizující ideologie.

Masovou účast na tichém protestu vyvolala tisková konference bogotského arcibiskupa, při které důrazně a jasně vysvětlil stanovisko katolické církve. „Ideologie genderu ničí společnost, protože zbavuje člověka základní komplementarity mezi mužem a ženou“, zdůraznil kardinál Rubén Salazar Gómez. Jak dodal, církev se staví s úctou k osobám s jinou sexuální orientací, avšak individuální práva nemohou převážit nad právy celého společenství.

Také kolumbijští biskupové se zvláštním prohlášením vyslovili ke změnám ve školních učebnicích, které podle jejich názoru odporují definici rodiny, podávané ústavou latinskoamerické země. Postoj ministerstva školství je krokem proti rodině jako základní společenské instituci, ale také proti didaktické nezávislosti škol, náboženské svobodě, právu rodičů na volbu vzdělání pro své děti a proti svobodě myšlení, napsali kolumbijští biskupové a vyzvali všechny kněze v zemi, aby „v tomto ohledu formovali svědomí věřících“.

K manifestacím se připojili členové bohatého spektra latinskoamerických evangelikálních církví. Katolická církev ze své strany požádala vládu, aby vyslechla hlas tisíců lidí rozdílných vyznání, kteří veřejně manifestují a odmítají vnucenou ideologii. V pobřežní průmyslové metropoli Barranquilla se pochod zakončil na prostranství před katedrálou Panny Marie Královny. Pomocný biskup města, mons. Victor Tamayo, bez okolků vyzval ministryni školství k abdikaci: „Žádám, aby žila v realitě a podívala se na zemi odspodu. Jinak musí zvážit, zda je schopna národ vůbec reprezentovat“, řekl biskup před plným náměstím, které pojme více než 20 tisíc lidí.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.