Svatořečení Marie Alžběty Hesselblad přivedlo do Říma švédské konvertity

6.6.2016 

Nedělní kanonizace obnovitelky řádu brigitinek přivedla do Říma Švédy, kteří podobně jako sv. Marie Alžběta Hesselblad (foto) prošli cestou obrácení z luteranismu ke katolicismu. Mezi nimi je také Ulf Ekman, jeden z nejznámějších švédských křesťanů. Proslul jako luteránský pastor a zakladatel mezinárodní letniční komunity Slovo života. Před dvěma lety však oficiálně přestoupil do katolické církve.

S novou světicí jej pojí hluboká duchovní vazba na sv. Brigitu. Jak uvádí, právě její životopis jej a jeho manželku přivedl k objevení katolické víry. Kladli jsme si otázky o P. Marii, svátostech, přímluvě svatých, apoštolské posloupnosti a cítili jsme touhu po Kristově Těle a Krvi – vzpomíná Ulf Ekman. Dodává zároveň, že jeho konverze se nezakládá na tom, že by katolická církev byla nejdokonalejší nebo nejvhodnější pro naši dobu. „Pochopili jsme zkrátka, že je to církev, s kterou se máme sjednotit,“ řekl Ulf Ekman pro francouzský deník La Croix.

Poslední dvě léta Ulf Ekman se svou ženou Brigittou postupně poznávají katolickou církev na celém světě a svědčí o svém obrácení. Prozatím nepomýšlí na jáhenskou či kněžskou službu. Je nicméně důvěrníkem mnoha švédských pastorů, kteří by se rádi – tak jako on – stali katolíky.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.