V Itálii bylo exkomunikováno pseudonáboženské uskupení

6.6.2016 

Dekretem Kongregace pro nauku víry byla tuto neděli (5.6.) zveřejněna exkomunikace pseudonáboženského uskupení, které se označuje za Křesťanskou univerzální církev nového Jeruzaléma (Chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme). Zběžný pohled na webové stránky tohoto uskupení, které nazývá katolickou církev „novým Babylonem“, prozradí proč. Zprávu přinesla katolická agentura Zenit a italský tisk.

Papežem schválený dekret Kongregace byl přečten ve všech kostelech diecéze Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, do níž náleží obec Gallinaro, k níž se zmíněné uskupení pojí. Bylo registrováno jako nezisková organizace a hlásí se k odkazu tamější údajné vizionářky Giuseppiny Norcie (mamma Giuseppina). Do neziskovosti má však velmi daleko. K domku (foto), kde zmíněná žena žila, totiž začaly putovat zástupy lidí, kteří se zejména po smrti vizionářky v roce 1989 staly zdrojem nemalých příjmů. Její zeť Samuel, který zmíněnou neziskovku založil a jehož příjmení není veřejnosti známo, dokázal u italských úřadů dokonce prosadit její registraci jakožto církevní organizace, takže pobírala příslušnou částku z daňových odpisů italských katolíků. Domek paní Giuseppiny však nikdy nebyl církví uznán za budovu náboženského kultu a stejně tak ani později vzniklá prostorná budova, kam přicházely každoročně tisíce lidí, zejména z Kampánie. Záležitost, která během šesti let narostla do nebývalých rozměrů a přitáhla nemalé množství lidí, tak byla včerejším zásahem místního biskupa a Kongregace pro nauku víry definitivně uzavřena.

Dekret Kongregace pro nauku víry, zveřejněný tuto neděli, uvádí, že „iniciativy samozvané Křesťanské univerzální církve nového Jeruzaléma jsou v absolutním rozporu s katolickým učením a proto nemají co do činění s milostí víry a spásou svěřenou církvi Ježíšem Kristem a založenou na apoštolovi Petrovi.“ Kongregace dále upozorňuje na „povinnost věřících bdít, moudře rozlišovat a vyhýbat se účasti v tomto pseunáboženském hnutí“, zároveň se připomíná, že „ti věřící, kteří by vstoupili do této samozvané církve se podle kánonu 1364 Kodexu kanonického práva vystavují automatické exkomunikaci (latae sententiae) za kanonický delikt schizmatu“.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.