Petrův nástupce: Pána je třeba hledat tam, kde se s námi chce setkat

4.5.2016 

Na Svatopetrské náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 30 tisíc lidí, aby se účastnilo pravidelné generální audience. Tématem papežovy katecheze bylo podobenství o ztracené ovci a uvedlo ji čtení příslušného úryvku z Lukášova evangelia (15,1-7).
Petrův nástupce podal jeho neotřelou a pozoruhodnou exegezi a poukázal na jeho skrytý paradox. Zbylé stádce totiž Pastýř neopouští a nevydává napospas nebezpečím, nýbrž vtahuje do svojí snahy o spásu toho, kdo zbloudil:

Poučení, které nám chce Ježíš sdělit, spočívá spíše v tom, že se žádná ovce nemůže ztratit. Pán nemůže připustit fakt, že se ztratí i jeden jediný člověk. Boží jednání se podobá tomu, kdo jde hledat ztracené děti, aby potom slavil a se všemi se radoval z jejich návratu. Jde o nepotlačitelnou touhu. Ani devětadevadesát ovcí nemůže zastavit pastýře a udržet Jej v ovčinci. Mohl by uvažovat asi takto: »Udělám součet. Mám jich devadesát devět, jednu jsem ztratil, ale není to tak velká ztráta«. On ji však odchází hledat, protože každá je pro něho velmi důležitá, a ta ztracená je v největší nouzi, je nejvíce opuštěná a odepsaná. Jde ji hledat. Všichni jsme upozorňováni, že smilování nad hříšníky je Boží způsob jednání, kterému je Bůh absolutně věrný: nikdo a nic jej nemůže odvrátit od Jeho rozhodnutí spasit. Bůh nezná naši nynější kulturu odpisu. V Bohu neexistuje. Bůh neodepisuje žádného člověka, miluje všechny a hledá všechny, jednoho po druhém! Nezná slovo „odpis“ ve vztahu k lidem, protože je cele láskou, je plně milosrdenstvím.
Pánovo stádce je neustále na cestě, nevlastní Pána a nesmí se klamat tím, že jej uvězní do svých schémat a svých strategií. Pastýř bude tam, kde je ztracená ovce. Pána je proto třeba hledat tam, kde se s námi chce setkat, nikoli tam, kde si nárokujeme Jej nalézt! Žádným jiným způsobem nelze stádo znovu seskupit, ne-li vydáním se po stopách pastýřova milosrdenství. A svým hledáním ztracené ovce vybízí pastýř oněch devětadevadesát, aby se podíleli na opětovném shromáždění stádce. Pak nejenom ztracená ovce, kterou nese na ramenou, ale celé stádce bude sledovat pastýře až domů, aby slavilo s „přáteli a sousedy“.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy katecheze ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.