Účastníci konference o vzácných onemocněních u papeže

29.4.2016 

Upozorňovat, bádat a zajišťovat dostupnost léčby, do těchto tří výrazů shrnul papež František úsilí, které motivovalo Papežskou radu pro kulturu ke svolání konference věnované tzv. vzácným onemocněním. Účastníky třídenní akce pořádané ve spolupráci s Vatikánskou nadací pro vědu a víru (STOQ) a Nadací Stem for Life přijal dnes Petrův nástupce na zvláštní audienci v Aule Pavla VI.
Papež František ocenil, že přistupují k problému s vysokou profesionalitou a neopomíjejí při tom etické, antropologické, sociální a kulturní aspekty přístupu k vzácným patologiím.

„Těmto pacientům totiž častokrát není věnována dostatečná pozornost, protože ekonomické investice v jejich prospěch nejsou dostatečně ekonomicky rentabilní.“

Papež připomněl, že vzácnými chorobami trpí miliony lidí, a ocenil projekt na jejich podporu, který spojuje úsilí lidí napříč kulturami, společnostmi a náboženstvími. Smysl projektu pak shrnul do tří bodů. Především je nutné vzbuzovat ve společnosti empatii, která nenechává člověka lhostejným k osudu bližního:

„Víme, že nalézt rychlá řešení pro složité patologie není vždy možné, ale vždy můžeme projevit zájem o tyto lidi, kteří se často cítí opuštění a opomíjení. Tato lidská vnímavost by měla být univerzální, nezávislá na náboženském vyznání, sociální vrstvě či kulturním kontextu.“

„Rovněž výzkum, ať už v akademické či průmyslové oblasti, vyžaduje trvalou pozornost k morálním otázkám, aby byl nástrojem péče o život a důstojnost lidské osoby. Vzdělání a výzkum by tak měly být zasazeny do horizontu služby vysokým hodnotám, jako je solidarita, velkorysost, nezištnost, sdílené poznání, úcta k lidskému života a nezištná bratrská láska.“

Na závěr se papež zastavil u problému dostupnosti léčby, což je téma, kterému se opakovaně věnuje ve svých apelech na boj proti sociální nerovnosti a exkluzi. Vybídl proto ke globalizaci empatie jako odpovědi na dnes rozšířenou globalizaci lhostejnosti.

„Jsme tedy povoláni, abychom v celosvětovém měřítku poukazovali na problém vzácných onemocnění, investovali do adekvátnější formace, zvyšovali zdroje na výzkum, prosazovali legislativní úpravy a změnu ekonomického paradigmatu ve prospěch lidské osoby,“

zdůraznil papež František v závěru promluvy k účastníkům mezinárodní konference o Pokroku regenerativní medicíny a jeho kulturním dopadu. Konference za účasti předních vědců, lékařů, ale také filosofů, náboženských a vládních představitelů i filantropických mecenášů se věnovala zejména vzácným genetickým onemocněním a nádorům u dětí. Mezi relátory byl také viceprezident USA, Joe Biden (foto), který vloni ztratil syna, u něhož byl diagnostikován nádor na mozku. Po krátkém pozdravu s papežem Františkem přijal amerického viceprezidenta kardinál státní sekretář, Pietro Parolin.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.