Římský biskup vrchnímu římskému rabínovi: Kéž roste naše přátelství

21.4.2016 

Papež František pozdravil římskou židovskou obec u příležitosti svátku Pesach, který letos začíná v pátek při západu slunce a pokračuje do soboty 30. dubna. „Tento svátek nám připomíná, že Všemohoucí vysvobodil svůj milovaný lid z otroctví a vyvedl jej do zaslíbené země“, píše papež vrchnímu římskému rabínovi Riccardovi di Segnimu a s vděčností vzpomíná na jejich setkání v lednu tohoto roku. Římský biskup přeje židovské komunitě, aby ji stále doprovázelo Boží požehnání a ochrana a aby Pán ve svém milosrdenství každému z jejích členů daroval svůj pokoj. Na závěr papež žádá o modlitbu a ujišťuje o modlitbě ze své strany. „Kéž nám Nejvyšší dopřeje, aby stále rostlo naše přátelství“, píše papež František v předvečer pesachového osmidenní.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.