Společná deklarace skotských presbyteriánů a anglických anglikánů

4.2.2016 

Skotští presbyteriáni a angličtí anglikáni zveřejnili tzv. Kolumbánovu deklaraci, která byla podepsána loni v prosinci. Deklarace nese název apoštola skotského národa, původem irského mnicha sv. Kolumby z Iony (nebo též Kolumbána staršího) a je významným krokem ekumenického dialogu mezi protestantskými církvemi. Obě komunity se navzájem uznávají jako součásti Církve Ježíše Krista, která je „jediná, svatá, všeobecná a apoštolská“. Potvrzují, že v obou je „Boží slovo věrně hlásáno“ a svátosti křtu a Večeře Páně „správně vysluhovány“. Deklarace však především otevírá plnou vzájemnost pokud jde o služby v obou církvích a vybízí své komunity, aby byly otevřeny pro členy druhé církve. Zároveň obě církve vyjadřují vůli vyslovovat se společně na etická, sociální a politická témata v rámci veřejné debaty.

Jak vysvětlili oba spolupředsedající pracovní skupiny, která dokument vypracovala, anglikán Peter Forster a presbyterián John McPake, dokument do značné míry shrnuje teologické závěry předchozích ekumenických textů, zejména společné Deklarace z Reully, kterou v roce 2001 podepsaly anglikánské církve Velké Británie a Irska a francouzští protestanté. Text, jehož schválení ze strany anglikánů se očekává v tomto měsíci a ze strany presbyteriánů v květnu, má tedy především zviditelnit výsledky dialogu, který pokračuje už řadu let – píše dnešní vydání deníku Osservatore Romano.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.