Telegram Svatého otce do Moskvy

4.9.2004 

Státní sekretář Angelo Sodano, zaslal jménem Svatého otce telegram apoštolskému Nunciovi do Moskvy tohoto znění: ?Jakmile se Svatý otec dověděl o krutém závěru násilného zajetí o nelítostním násilí na dětech a bezbranných lidech v Severní Osetii, pověřuje vaši excelenci, aby vyjádřila jeho city účasti ruskému národu v této chvíli zděšení a strachu. Svatý otec si přeje, abyste vyjádřil jeho duchovní blízkost zvláště rodinám mrtvým a zraněných. Svatý otec svěřuje Božímu milosrdenství nevinné oběti této tragédie a vyprošuje pro ně věčný odpočinek. Jeho Svatost znovu odsuzuje jakoukoliv formu terorismu a přeje si, aby nepřevládla spirála nenávisti a násilí. Prosí Nejsvětější Pannu Marii, tolik uctívanou křesťany v Rusku, aby vzbudila v srdcích všech, kteří jsou tak těžce zkoušeni tímto útokem, moudrost a touhu po míru a smíření. Všem uděluje útěchyplné požehnání všemohoucího Boha?, končil telegram státního sekretáře Angela Sodana, který zaslal jménem Svatého otce nunciovi v Moskvě.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.