Rada kardinálů skončila zasedání

12.12.2015 

Vatikánský tiskový mluvčí o. Federico Lombardi představil novinářům práci XII. schůzky Rady devíti kardinálů. Zasedání bylo zahájeno ve čtvrtek 10. prosince po eucharistické slavnosti, kterou členové rady koncelebrovali se Svatým otcem a zakončeno bylo dnes dopoledne. Schůzky se zúčastnilo všech devět kardinálů a papež František byl přítomen celému jednání, upřesnil P. Lombardi.

Na prvním zasedání prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri představil aktivity svého úřadu a jeho roli v ekumenických vztazích. Diskuse kardinálské rady se zaměřila rovněž na téma „synodality“ a konceptu „zdravé decentralizace“, o níž mluvil papež František v promluvě u příležitosti 50. výročí ustanovení instituce Biskupské synody. Kardinálové rozhodli, že právě těmto tématům a jejich významu pro reformu římské kurie budou věnovat své příští zasedání v únoru 2016.

Kardinálové se podrobně zabývali dvěma novými úřady, jejichž zřízení už bylo ohlášeno. Jde zejména o úřad pro laiky, rodinu a život (jehož ustanovení ohlásil papež letos 22. října). Rada předala Svatému otci konkrétní návrhy ohledně této nové instituce a diskutovala rovněž o druhém z nových úřadů pro spravedlnost, mír a migraci. O jejich definitivní podobě rozhodne papež osobně. Při pátečním zasedání vyslechla rada dvě relace o ekonomické reformě, přednesené kardinály Reinhardem Marxem a Georgem Pellem, ve kterých informovali o výsledcích práce Ekonomické rady a Ekonomického sekretariátu.

Kardinál Marx rovněž podal zprávu o výběru externího revizora konsolidované účetní uzávěrky, kterým bude společnost Pricewaterhouse Coooper „PwC“, jak bylo už nedávno zveřejněno. A kardinál Pell informoval o zřízení pracovní skupiny, která se má zabývat perspektivami „budoucnosti“ ekonomie Svatého stolce a Vatikánského městského státu a komplexní kontrolou jeho výdajů a příjmů. Do skupiny byli přizvání kromě členů ekonomického sekretariátu také zástupci státního sekretariátu, gubernatorátu, vatikánské správy majetku (APSA), Kongregace pro evangelizaci národů, Sekretariátu pro komunikaci a tzv. vatikánské banky (IOR). Právě v těchto dnech se skupina sešla ke svému prvnímu zasedání. Rada kardinálů ocenila práci Ekonomické rady a sekretariátu a povzbudila je k další činnosti.

Na zasedání vystoupil také kardinál Sean O´Malley, který představil práci Papežské komise na ochranu nezletilých a činnost jednotlivých pracovních skupin, které rozvíjejí například vzdělávací a formační programy či programy, které mají pomáhat Biskupským konferencím ve vypracování směrnic na lokální úrovni.
Rada rovněž představila kalendář příštích zasedání pro rok 2016 (8.-9. února, 11.-13. dubna; 6.-8. června; 12.-14. září; 12.-14. prosince).

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.