Biskupové USA vydali pastorační dokument o pornografii

18.11.2015 

“Stvoř mi čisté srdce: pastorační odpověď na pornografii” – dokument pod tímto názvem v úterý schválila Biskupská konference Spojených států amerických při svém každoročním plenárním zasedání (230 kladných hlasů, 4 záporné, 1 se zdržel hlasování). Jedná se o vůbec první pastorační reakci severoamerického episkopátu na existenci “hříšného průmyslu”, který ve Spojených státech ročně vydělává miliardy dolarů. Dokument připravila Komise pro laiky, manželství, mládež a rodinu. Jeho předkladatel, biskup Richard J. Malone, doufá, že vyvolá zvýšenou pastorační pozornost vůči jevu, který virtuálně obklopuje každého z nás.

Text podává základní katechezi o lidské sexualitě a čistotě, vysvětluje, že výroba pornografie a její spotřeba jsou těžkým hříchem, analazuje dopad pornografie na společnost jako celek i její vliv na jednotlivé muže, ženy, děti, mladé lidi, manželství a rodiny. A konečně se obrací se slovy naděje k výrobcům i konzumentům pornografie, tedy lidem se zraněnou důstojností. Dokument je určen zejména katolickým pastoračním pracovníkům a rodičům, ale může být pomůckou také pro člověka, který je závislý na sledování pornografie. Zároveň vyzývá všechny lidi dobré vůle ke spolupráci na kultuře čistoty a úcty k mužům i ženám.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.