Kardinál Parolin: Jubileum Milosrdenství může být významné také pro muslimy

17.11.2015 

K tragickým atentátům v Paříži se vrátil kardinál státní sekretář Pietro Parolin na okraj sympózia o Milosrdenství ve třech velkých monoteistických náboženstvích, pořádaném vatikánskou poutnickou agenturou (Opera Romana Pellegrinaggi). Kardinál Parolin atentáty znovu ostře odsoudil a povzbudil ke všeobecné mobilizaci mezinárodní komunity za využití „všemožných bezpečnostních prostředků“ na ochranu proti terorismu:

Svatý stolec potvrzuje – jak to vícekrát vyslovil také papež František – že zastavit nespravedlivého agresora je legitimní. Pokud jde o způsoby jak to učit, je na mezinárodní komunitě, aby dospěla k dohodě a našla příslušné formy. Stát má povinnost chránit své občany před těmito útoky. Zároveň však musí pokračovat v úsilí o to, aby se vytvářelo prostředí porozumění a dialogu. O tom jsem přesvědčen. Nejde snad o bezprostřední řešení, ale jedině tak lze položit základy smířeného a pokojného světa.

Jak jste uvedl také v rozhovoru pro francouzský katolický deník La Croix, Jubileum může být událostí významnou také pro vyznavače islámu. Je příležitostí k mezináboženskému dialogu na základě společného jmenovatele, kterým je milosrdenství:

Ano, milosrdenství je jedním z Božích atributů také pro muslimy. Myslím, že by se to mohlo stát jedním ze styčných bodů s křesťanskou vizí života. Jsem přesvědčen, že mnoho muslimů odmítá tento druh násilí. Mluvil jsem o Božím jménu, protože Milosrdenství je jedním z Jeho jmen a Milosrdenství se projevuje v pokoji a dobrotě ve vztahu k lidem, a rozhodně ne v násilí.

Kardinál Parolin rovněž potvrdil, že plán papežovy cesty do Afriky zůstává prozatím beze změn. 25. listopadu se vydá do Keni a odtud do Ugandy a Středoafrické republiky. „Tři etapy zůstávají jak byly plánovány. O poslední se rozhodne až podle situace v terénu,“ uvedl vatikánský státní sekretář.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.