Kardinál Parolin: Přetvářet odpor v nástroj reformy

11.11.2015 

Mediální útoky proti církvi jsou málo promyšlené a velmi emotivní. O problematice Vatileaks, reformě kurie a včerejší návštěvě papeže Františka ve Florencii hovořil pro Vatikánský rozhlas kardinál státní sekretář Pietro Parolin:

„Nemyslím si, že by tyto polemiky mohly vytvářet pokojnou atmosféru. Ve skutečnosti je atmosféra tíživá. V tisku najdeme útoky, které působí neuvážlivě a nepromyšleně, ale zato velmi emotivně, nechceme-li říct přímo hystericky. Jedno přísloví říká, že Bůh dokáže psát rovně na křivých řádcích. Tyto útoky jistě nevycházejí z dobrých úmyslů, jsou to útoky na církev. Mohou se však obrátit a proměnit v dobro, pokud je dokážeme přijímat v onom duchu obrácení a návratu k evangeliu, který po nás Pán žádá. Snažil bych se tedy vyzískat z nich tento aspekt, protože obrácení potřebujeme všichni a stále.“

Při nedělní modlitbě Anděl Páně papež František ujišťoval, že bude pokračovat ve své reformní činnosti. Naráží v tom na nějaký odpor, na překážky?

„Změnit běh věcí je vždycky obtížné. Všichni jsme totiž v pokušení pokračovat v poklidu ve svých zaběhnutých kolejích. V tomto smyslu je potřeba překonávat odpor. Pokud bychom jej označili z fyziologický, bylo by to málo, označit jej za patologický, zase příliš. Je zkrátka přítomný. Myslím, že i v tomto případě je důležité stavět se k němu konstruktivně, tak aby se mohl proměnit. Myslím, že klíčovým bodem celé této záležitosti je měnit to, co by mohlo být normální rezistencí vůči změnám, v nástroje reformy. Všichni si přejí, aby změna byla k lepšímu. Právě o toto zlepšení papež osobně žádal kurii.“

Co byste dodal k návštěvě Svatého otce ve Florencii. Papež tam mimo jiné řekl: Bůh nás chraň před mocí a bohatstvím...

„Mám za to, že tato slova Svatého otce jsou komentářem k evangeliu, v němž Ježíš říká: nelze sloužit Bohu a mamonu. Neexistují kompromisy. Je nutné zvolit Pána a nenechat se svést jinými věcmi, které mohou být pro lidské srdce přitažlivé. Je to tak, jak církev vždycky učila. Dobra tohoto světa mají sloužit hodnotám a cílům, které jsou důvodem existence církve, a mají být ve službě jejímu poslání.“

Řekl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas kardinál státní sekretář Pietro Parolin.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.