Posledním smyslem misie ad gentes je milosrdenství

10.10.2015 

Na zítřek připadá památka sv. Jana XXIII., kterého papež František kanonizoval loni 27. dubna spolu s Janem Pavlem II. Poslední jeho léta rozhodně velmi připomínají léta Jana XXIII. – říká historik Agostino Giovagnoli, učitel Katolické univerzity v Miláně. Také Františkův důraz na milosrdenství souzní s obrazem sv. Jana XXIII., kterého lid nazval „Dobrým papežem“:

„V bule ohlašující Jubileum milosrdenství se cituje věta sv. Jana XXIII., ona okřídlená věta z promluvy při zahájení koncilu, v níž zdůrazňoval, jak důležitý je „lék milosrdenství“ právě ve chvíli, kdy se pozvedá pochodeň pravdy. Jazyk sv. Jana XXIII. je přirozeně jiný než jazyk papeže Františka, ale smysl mi připadá tentýž. Ve chvíli, kdy se církev otevírá novému misijnímu úsilí ve vztahu k současnému světu – sv. Jan XXIII. mluvil o nových letnicích – je zřejmé, že zazní poslední smysl tohoto hlásání evangelijního poselství, a tímto posledním smyslem je právě milosrdenství.“

uvedl italský historik.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.