Svatý otec: Žádné dítě se pro život na ulici nerozhodlo samo

17.9.2015 

Děti a ženy ulice nejsou jen čísla. Jsou to lidské bytosti, které mají své jméno a tvář. Mají svou Bohem danou identitu. Papež František to připomněl na závěr sympózia pořádaného Papežskou radou pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov. Studijní dny se věnovaly právě fenoménu dětí a žen, které se z různých sociálních důvodů ocitly na ulici.

Žádné dítě se pro život na ulici nerozhodlo samo [...] Každé dítě, které bylo opuštěno nebo přinuceno k životu na ulici a stalo se obětí kriminálních organizací, je voláním, jež vystupuje k Bohu, který stvořil muže a ženu ke svému obrazu. Je křikem obviňujícím sociální systém, který dlouhá desetiletí kritizujeme, ale nejsme s to změnit podle kritérií spravedlnosti.

Papež pranýřoval honbu za výdělkem za každou cenu, která připravuje nevinné a slabé o důstojný život. Mluvil o znepokojujícím růstu počtu mladých dívek a žen nucených prodávat své tělo na ulici a zneužívaných zločineckými organizacemi nebo dokonce příbuznými.
“Církev nesmí mlčet, církevní instituce nesmějí zavírat oči před hanebným fenoménem dětí a žen ulice.“ apeloval František. Křesťanská společenství by měla spojit své síly a pracovat na odstranění příčin, které ženy a děti přivádějí na ulici. „Jsme povolání přinášet všem, a zejména nejslabším, dobrotu a něhu Boha, milosrdného Otce,“ uzavřel papež.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.