Petrův nástupce: Na agresi a pronásledování církev odpovídá svědectvím

17.9.2015 

Před očima celého světa se v přímém přenosu odehrávají neslýchané krutosti. Zdá se však, že mezinárodní společenství nedokáže účinně reagovat a obchodníci se zbraněmi nadále prosazují své zájmy. Papež František o tom mluvil k účastníkům schůzky, na které se pod patronátem Papežské rady Cor Unum sešli představitelé charitativních organizací a místních církví z blízkovýchodních oblastí stižených krvavými konflikty. Cílem setkání je vypracovat novou strategii humanitární pomoci a součinnosti všech, kdo se v ní angažují. Papež povzbudil přítomné, aby „v oceánu bolesti“ věnovali zvláštní pozornost materiálním a duchovním potřebám nejslabších a nejzranitelnějších:

Mnoho je obětí konfliktu. Myslím a modlím za ně za všechny. Nemohu však mlčet k těžkým ztrátám v křesťanských komunitách v Sýrii a Iráku, kde je mnoho bratří a sester trýzněno pro svou víru, jsou vyháněni ze své země, vězněni nebo dokonce zabíjeni. Křesťanská a muslimská společenství po staletí sdílela tato území v duchu vzájemné úcty. Dnes je samotná legitimnost přítomnosti křesťanů a dalších náboženských menšin upírána ve jménu „násilnického fundamentalismu, který se dovolává náboženského původu“ (Benedikt XVI, posynodální exhortace Ecclesia in Medio Oriente, 29). A přece církev odpovídá na všechnu agresi a pronásledování, kterého se jí dostává v těchto zemích, odvážným svědectvím Kristu, skrze pokoru a horlivost, upřímný dialog a velkorysou službu ve prospěch každého, kdo trpí nebo je potřebný, bez rozdílu.

Papež vybídl katolické humanitární organizace k další spolupráci s jinými křesťanskými komunitami a mezinárodními institucemi a se všemi lidmi dobré vůle. Požádal přítomné, aby neopouštěli oběti této krize, i kdyby se od nich svět odvrátil. A ujistil je, že se spolu s nimi vytrvale modlí „za mír a konec utrpení a nespravedlností“ v jejich zemích.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.