Důležité je pochopit, nikoli odsoudit - kázal papež

10.9.2015 

O pokoji a smíření kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Odsoudil ty, kdo vyrábějí zbraně a rozněcují války, varoval před konflikty uvnitř křesťanských komunit a vybídl kněze, aby byli milosrdní jako Pán.

„Ježíš je knížetem pokoje, protože plodí pokoj v našich srdcích,“ řekl František s odkazem na dnešní první čtení z listu sv. Pavla Kolosanům (3,12-17). „Jsme dost vděční za tento dar, který jsme obdrželi v Ježíši?“ – tázal se a dodal: „Pokoj byl zjednán, ale nebyl přijat. Každý den informují televizní zprávy a noviny o válkách, devastacích, nenávisti a nepřátelství.“

Existují muži a ženy, kteří velice usilovně pracují - velice pracují - na výrobě zbraní, které pak zabíjejí a jsou potřísněny krví mnoha nevinných lidí. Existují války a také podlost, s níž jsou připravovány výrobou zbraní. Pokoj však zachraňuje, dává ti život a růst; válka tě ničí a deptá.

Nejsou však jenom tyto války - pokračoval papež - ale existují konflikty v našich křesťanských komunitách, mezi námi. Dnešní liturgie nás však nabádá »snášejte se a navzájem si odpouštějte« (Kol 3,13). „Odpuštění je klíčem – zdůraznil František: »Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.«

Pokud nedovedeš odpustit, nejsi křesťan. Jsi dobrý muž, dobrá žena, tak proč nejednáš tak, jak jednal Pán? A navíc: Pokud neodpustíš, nedostane se ti pokoje a odpuštění od Pána. Každý den, když v modlitbě Páně říkáme: »Odpusť nám naše viny«, je to kondicionál. Snažíme se jakoby přesvědčit Boha, aby byl dobrý, jako jsme dobří my. Naopak. Jsou to slova. Jako v té hezké písničce Slova, slova, slova, kterou myslím zpívala Mina. Slova! Odpouštějte si navzájem. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.

„Je třeba křesťanské trpělivosti – řekl papež a dodal: Kolik je v našem lidu heroických žen, které pro dobro rodiny, dětí, snášejí nespravedlnosti a surovosti! Kolik je v našem křesťanském lidu heroických mužů, kteří brzo ráno vstávají a chodí do práce, která je často nespravedlivě a špatně placena, a vracejí se večer. To jsou spravedliví. Jsou však také takoví – doplnil – kteří pracují jazykem a dělají válku, protože jazyk dovede bořit a vést válku!

V dnešním evangeliu (Lk 6,27-38) nám však Ježíš podává další klíčové slovo: milosrdenství. Důležité je druhé pochopit, nikoli odsoudit. Pán, Otec je milosrdný, stále nám odpouští a stále nás chce se Sebou smířit. Pokud však nejsi milosrdný – upozornil papež – riskuješ, že Pán nebude milosrdný k tobě, protože budeme souzeni tou měrou, jakou my soudíme druhé.“

Jsi-li kněz a cítíš-li, že nedovedeš být milosrdný, jdi za svým biskupem, ať ti dá nějakou administrativní práci, ale nechoď, prosím, do zpovědnice! Kněz, který není milosrdný, působí ve zpovědnici spoustu škod, když lidi plísní. »Ne, otče, já jsem milosrdný, jenom jsem trochu nervózní, to je pravda...« Tak než půjdeš zpovídat, jdi k lékaři, ať ti dá prášky na nervy. Buď však milosrdný! Také mezi sebou buďme milosrdní. »Ten udělal tuto věc. Co jsem udělal já? On je přece horší než já!« - Kdo může říci o druhém, že je větší hříšník než on sám? Nikdo z nás to nemůže říci! Jedině Pán ví.

Svatý Pavel nás proto učí – řekl dále František – že je třeba, abychom »projevovali navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost«. Toto je křesťanský styl, kterým Ježíš zjednal pokoj a smíření. Nikoli pýcha, odsuzování či očerňování druhých. Kéž nám všem Pán daruje milost snášet se a navzájem si odpouštět a být milosrdní jako je Pán milosrdný k nám,“ končil papež František dnešní ranní kázání v Domě sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.