Benedikt XVI. sloužil mši se členy Schülerkreisu

31.8.2015 

„Pravda, láska a dobrota přicházejí od Boha, očišťují člověka a setkáváme se s nimi ve Slovu, které osvobozuje od roztěkanosti světa, který už nemyslí na Boha,“ řekl emeritní papež Benedikt XVI. v homilii při mši, kterou sloužil včera ve Vatikánu spolu se členy Schülerkreisu, tedy bývalými Ratzingerovými studenty, a tzv. Nového Schülerkreisu. Ti všichni, ale bez účasti Benedikta XVI., se v těchto dnech společně zamýšleli nad tím, „jak mluvit dnes o Bohu“. Setkání, o kterém referuje web Nadace Josepha Ratzingera, animoval český kněz a filosof Tomáš Halík.

Nepřichází zlo, které nás napadá, také zvnějšku? Tuto otázku položil Benedikt XVI. ve své německé homilii během nedělní eucharistie v kostele německé koleje na Campo Teutonico ve Vatikánu. „Určitě je zapotřebí očisty od veškeré nečistoty, která ulpívá zvenčí: „Vnější hygienou – řekl Benedikt XVI. – lze odpovědět na četné choroby a epidemie, které nás ohrožují. Mít odpovědnost za vnějšek, aby nepřevážila smrt, je správné, ale nestačí to – pokračoval emeritní papež – protože existují také epidemie srdce, které působí zkaženost zevnitř a vedou člověka, aby myslel jenom na sebe a nikoli na dobro“. Vedle kultu tak nabývá rozhodující důležitost ethos, totiž „vnitřní hygiena“. „Co dělá čistý člověk? Co je autentickou očistnou silou? Jak se dosáhne hygieny srdce?“ – ptal se Benedikt XVI.

„Na jednom místě evangelia říká Pán svým učedníkům: „Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil“ (Jan 15,3). Očišťuje tedy Slovo. A Slovem je Ježíš Kristus, s nímž se setkáváme také v těch slovech, která jej odrážejí, ukazují tvář Boha, Jeho mírnost, pokoru srdce, jednoduchost, laskavost a upřímnost.“

Po skončení mše svaté se v přilehlých prostorách vatikánské německé koleje konalo slavnostní otevření „Auly papeže Benedikta-Josepha Ratzingera“, kterou emeritní papež požehnal. Rektor Teutonské koleje mons. Hans Peter Fischer při té příležitosti oznámil, že 18. listopadu bude při německé koleji slavnostně otevřena římská knihovna Josepha Ratzingera-Benedikta XVI., která bude mapovat jeho život a dílo jakožto badatele a papeže. Na nedělní inauguraci byli přítomni také vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Koch a prefekt Papežského domu a osobní sekretář Benedikta XVI. arcibiskup Gänswein.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.