Další zeď mezi Izraelem a Palestinou

13.8.2015 

Na webových stránkách latinského jeruzalémského patriarchátu byla publikována petice katolického centra na obranu lidských práv (Societa Saint Yves), které požaduje, aby izraelské ministerstvo obrany zveřejnilo přesnou a úplnou trasu zdi, která má oddělovat Izrael a Palestinu v údolí Cremisan v Beit Jala. Nejvyšší izraelský soud totiž zrušil rozhodnutí nižšího soudu z dubna tohoto roku a schválil stavbu této zdi, která připraví 58 palestinských rodin o velkou část jejich pozemků. Nejvyšší soud rozhodl 6. července t.r., aby byly ušetřeny dvě salesiánské instituce a jejich pozemky, totiž klášter a škola pro 400 dětí, kterou provozují řeholní sestry. Izraelská armáda tedy bude pokračovat ve stavbě zdi tak, aby salesiánský konvent a škola zůstaly na palestinské straně. Hrozí však, že část pozemků 58 palestinských rodin se ocitne na izraelské straně. Zmíněné katolické centrum na obranu lidských práv proto žádá, aby izraelské ministerstvo obrany zveřejnilo trasu tzv. bezpečnostní zdi a přerušilo do té doby její stavbu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.