Papežské poselství na kongres Kolumbových rytířů

5.8.2015 

Od pondělí do čtvrtka probíhá ve Filadelfii každoroční setkání Kolumbových rytířů, největšího světového laického sdružení, které čítá téměř dva miliony mužských členů. Letošní téma konference zní: “Stvořitel nás obdaroval životem a svobodou”. Papež František pozdravil účastníky konference písemným poselstvím, ve kterém oceňuje stálé veřejné svědectví řádu Kolumbových rytířů, kterým stvrzuje křesťanský význam manželství. Svátost manželství, píše Svatý otec, stojí ve Stvořitelově plánu jako přirozená instituce a jako celoživotní svazek věrnosti a lásky mezi mužem a ženou, který je zaměřen na jejich zdokonalení a posvěcení. V dnešní době, zdůrazňuje papež František, je instituce manželství vystavena útoku mocných kulturních sil. Věřící jsou proto povoláni svědčit o této základní pravdě biblické víry a přirozeného práva, která je zásadní pro existenci spravedlivého a prozíravého společenského řádu. Od dnešních křesťanů se vyžaduje veliká moudrost a vytrvalost při nakládání s morálními, sociálními a politickými výzvami současné doby, doplňuje Petrův nástupce.

V souvislosti s letošním tématem konference Kolumbových rytířů papež upozorňuje na povinnost amerických katolíků vědomě bránit onu svobodu, na které byl vystaven jejich národ, počínaje svobodou vyznání. Náboženská svoboda, podotýká Svatý otec, je úhelným kamenem. Nesmí být vnímána jako pouhá svoboda bohoslužebného kultu, nýbrž jako možnost mluvit a jednat ve shodě s vlastním svědomím, a to jak na inviduální, tak na institucionální rovině. Toto právo, varuje papež, je však ohroženo invazní veřejnou politikou a rostoucím vlivem kultury, která klade domnělá individuální práva výše než obecné dobro. Z toho vyplývá nutnost mobilizovat svědomí všech občanů, které nehledě na jejich stranickou nebo náboženskou příslušnost, znepokojuje všeobecné zdraví společnosti, vyzývá papež František ve svém dnešním poselství Kolumbovým rytířům.

Konferenci tohoto sdružení ve Filadelfii zahájila mše svatá, slavená místním arcibiskupem Charlesem Chaputem. Spolu s ním koncelebrovalo 11 kardinálů a téměř sto biskupů z celého světa, včetně blízkovýchodních zemí. Kolumbovi rytíři totiž zahájili rozsáhlou sbírku na pomoc křesťanům v Sýrii a Iráku. Pomoc pronásledovaným křesťanům byla základním rysem nejstaršího katolického sdružení Spojených států amerických již od samého jeho založení před více než 130 lety (1881). Kolumbovi rytíři ve dvacátých letech minulého století založili fond na podporu pronásledovaných mexických katolíků. V loňském roce členové sdružení věnovali na všeobecné charitativní projekty 198 milionů dolarů a 290 tisíc hodin dobrovolnické práce.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.