Světové deníky k pouti Jana Pavla II. do Lurd

17.8.2004 

Katecheze svobody, volání po úctě k životu a zaměření pozornosti na nemocné a trpící, to jsou hlavní témata sdělovacích prostředků, které si všímají 104. zahraniční cesty Jana Pavla II. do Lurd.

Katolický týdeník ?La Croix? se zaměřil na Svatým Otcem zmíněnou roli žen, které by měly dbát na zachovávání morálních hodnot a dívat se na svět očima srdce.

?Le Monde? poukazuje, že trpící Jan Pavel II nepřestává bránit každý lidský život, od jeho početí až po přirozený konec.

?Le Figaro? zdůrazňuje dojetí věřících a nezlomnou vůli Svatého Otce. Tento deník publikuje také názory několika biskupů. Podle kardinála Lustigera, pouť Jana Pavla II. má velký význam pro všechny Francouze, nezávisle na jejich náboženské příslušnosti. Každý člověk přece touží po míru, důvěře a pravdě. Podle arcibiskupa Jean-Pierre Ricarda, Jan Pavel II. povzbudil k přijetí Evangelia viděného jako moc lásky.

O papežské návštěvě ze široka hovořily také deníky jiných zemí našeho kontinentu. Frankfurtský ?Allgemeine Zietung? hovoří o události v Lurdech pod titulem ?Papež odsuzuje eutanázii.?

Londýnský ?Daily Telegraph? ze zabývá slovy Svatého Otce ve vztahu k nedávnému kontroverznímu povolení britských úřadů klonovat lidská embrya.

Italské deníky poukazují na to, že pobyt Jana Pavla II. v největším evropském mariánském poutním místě byl poznamenán utrpením a že Svatý Otec pobýval v Lurdech jako nemocný mezi nemocnými. ?La Republica? analizuje vztahy mezi Francií a Apoštolským Stolcem. Podle tohoto deníku, mimo existující rozpory, setkání Jana Pavla II. s Jaquesem Chiracem přináší naději na jisté zmírnění napětí ve vzájemných vztazích.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.