Kardinál Turkson na půdě OSN

30.6.2015 

„Odstranění bídy a zhoršování životního prostředí vyžaduje od lidského společenství zásadní změnu dominujícího modelu rozvoje, produkce, obchodu i spotřeby“ – řekl včera v sídle Organizace spojených národů předseda Papežské rady Iustitia et Pax. Kardinál Peter Turkson zdůraznil, že ochrana životního prostředí není v první řadě úkolem vědy či techniky, ale představuje především výzvu určenou našemu rozumu a srdci.

Na zasedání OSN o problému klimatických změn vatikánský zástupce představil nedávnou encykliku papeže Františka Laudato si´. „Klima je obecným dobrem celého lidstva – řekl – a proto se technologický a ekonomický rozvoj musí podřizovat ochraně životního prostředí. Pokud se nepodaří zabrzdit nynější negativní tendence, potom mohou klimatické změny mít vážné důsledky pro nás všechny“ – zdůraznil kardinál Turkson. Protože prvními oběťmi znečištění životního prostředí jsou zubožené a chudé regiony světa, je starost o životní prostředí zároveň bojem proti chudobě. Citací z encykliky předseda Papežské rady Iustitia et Pax vyzval k přijetí zásadních kroků s cílem snížit emise oxidu uhličitého. Lze toho dosáhnout zejména postupným nahrazování energie vzaté z uhlí, ropy a zemního plynu jinými obnovitelnými energiemi.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.