Papežské poselství Světové ekumenické radě církví

23.6.2015 

“Náš dialog musí pokračovat!”, píše papež František generálnímu sekretáři Světové ekumenické rady církví, pastoru Olafu Fyksemu Tveitovi, u příležitosti padesáti let od založení smíšené pracovní komise zmíněné rady a katolické církve. Papežské poselství přečetl dnes večer v Římě kard. Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.

Římský biskup v dokumentu vyzdvihuje význam dnešních ekumenických vztahů. Jak podotýká, v průběhu let bylo dosaženo mnoha cílů, inspirovaných touhou po jednotě, již Kristus zamýšlel pro svou církev, ale také bolestí nad pohoršením, které budí rozdělení mezi křesťany. Papež po smíšené pracovní komisi žádá, aby nebyla introspektivním fórem, nýbrž aby se stala dílnou konkrétních nápadů, otevřenou všem příležitostem a výzvám, které dnes před církvemi stojí při doprovázení trpícího lidstva.

František vybízí pracovní komisi, aby se zabývala klíčovými ekumenickými tématy a podporovala svědectví o reálném, byť nedokonalém společenství mezi všemi pokřtěnými. V závěru papež vyslovuje prosbu o dar plně viditelné jednoty mezi všemi křesťany, aby se církev stále více stávala znamením naděje ve světě a nástrojem smíření mezi národy.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.