Oznámen název nové encykliky

10.6.2015 

Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo název nové encykliky, čas a místo konání její prezentace. Encyklika nese název „Laudato si´ – Tobě buď chvála“, což jsou první slova známého Chvalozpěvu stvoření svatého Františka z Assisi. Její podtitulek upřesňuje, že pojednává o péči o společný dům. Encyklika, jak už bylo řečeno, bude představena 18. června v 11h a to nikoli v sále tiskového střediska, jak je zvykem, ale v synodní aule Pavla VI. Představí ji předseda Papežské rady Iustitia et Pax, kardinál Peter Turkson, dále pravoslavný metropolita Pergamu John Zizoulas zástupce ekumenického patriarchátu a dále prof. John Schellnhuber, zakladatel a ředitel Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.