Papež: Kdo by ztratil spojení s Ježíšem, byl by škodlivý pro komunitu

3.5.2015 

Více než 50 tisíc lidí se dnes před polednem shromáždilo na Svatopetrském náměstí pod okny apoštolského paláce, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou velikonoční modlitbou Regina Caeli:

Ježíš je vinný kmen a skrze Něho – jako míza ve stromu – přichází k ratolestem samotná Boží láska, Duch svatý. Ano, my jsme ratolesti, a tímto podobenstvím nám Ježíš umožňuje chápat, jak důležité je zůstávat ve spojení s Ním. Ratolesti nejsou soběstačné, ale jsou naprosto závislé na vinném kmeni, ve kterém je zdroj jejich života. Tak je tomu s námi křesťany. Křtem jsme naroubováni na Krista, dostali jsme od Něho dar nového života a můžeme zůstávat v životodárném společenství s Kristem. Je třeba, abychom zůstávali věrni křtu a rostli v přátelství s Pánem pomocí modlitby, každodenní modlitby, nasloucháním a chápáním Jeho Slova, čtením evangelia, účastí na svátostech, zejména na eucharistii a smíření.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před Regina Caeli ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.