1700 smrti sv. Emidia - ochránce proti zemětřesení

6.8.2004 

Svatý otec zaslal poselství mons. Silvano Montevecchi, biskupovi z Ascoli Piceno, u příležitosti výročí mučednické smrti patrona diecéze, Sv. Emidia, od níž uplynulo 1700 let.

V textu dnes zveřejněném vatikánskou tiskovou kanceláří Svatý otec píše: ?Památka mučedníka Sv. Emidia zvláště uctívaného a milovaného ve vašem městě a v dalších oblastech střední a jižní Itálie, jako ochránce proti zemětřesení, představuje pro křesťanské společenství v Ascoli výzvu vrátit se k duchu svých počátků, hlásat s novým nadšením evangelium v naší době a šířit hodnoty křesťanské civilizace.? K tomu je třeba následovat cestu svatosti ? dodává Jan Pavel II.

Sv. Emidius se narodil roku 279 v pohanské rodině. Jako mladík se setkal s křesťanstvím, byl pokřtěn, začal studovat Svatá Písma a brzy proslavil jako úspěšný kazatel. Pohané ho proto zajali, dovlekli do Jupiterova chrámu, kde Emidius slavnostně vyznal víru. Na jeho slova navázalo zemětřesení, které vyděsilo jeho věznitele. Byl propuštěn, kázal, uzdravoval a pokřtil tisíce lidí v Miláně, v Římě a nakonec ve městě Ascoli v provincii Marche, kde se stal biskupem. Život skončil jako mučedník. Jeho kult, coby ochránce proti zemětřesení ožil, když roku 1703 bylo město Ascoli uchráněno od silných otřesů země, které postihly celou provincii.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.