Papež: Otcové jsou někdy nezvěstní, děti mají pocit, že jsou sirotky

28.1.2015 

Dnešní generální audience se konala ve vatikánské aule Pavla VI. za přítomnosti osmi tisíc lidí. Petrův nástupce pokračoval v cyklu katechezí o rodině a svoji pozornost zaměřil na roli otce. „Mluví se dnes o společnosti bez otců, řekl papež. Otcové někdy v rodině chybějí. A to nejen fyzicky, ale i způsobem svého jednání v rodině.“

A tento problém vidíme také v občanské společnosti. Občanská společnost se svými institucemi má jistou - lze říci otcovskou – odpovědnost vůči mladým, ale někdy je tato odpovědnost opomíjena anebo špatně plněna. Mladí tak osiřejí, postrádají bezpečné cesty, jimiž se mohou ubírat, důvěryhodné učitele, ideály, které zahřejí srdce, hodnoty a naděje, které jsou jim denní oporou. Jsou možná zahrnuti idoly, ale okrádáni o srdce; jsou podněcováni ke snům o zábavách a rozkoších, ale není jim dána práce; jsou šáleni bůžkem peněz a je jim upíráno pravé bohatství.
Prospěje proto všem, otcům i dětem, znovu naslouchat příslibu, který Ježíš dal svým učedníkům: „Nenechám vás sirotky“ (
Jan 14,18). On je totiž Cestou, kterou je třeba se ubírat; Učitelem, kterému třeba naslouchat; Nadějí, že svět se může změnit, že láska přemáhá nenávist a že všem nadejde budoucnost bratrství a pokoje. Někdo z vás mi může říci: „Ale otče, dnes jste příliš negativní. Mluvil jste jenom o absenci otců a tom, co se stane, když otcové nejsou dětem nablízku…“ To je pravda, chtěl jsem to zdůraznit, protože příští středu budu v katechezi pokračovat objasňováním krásy otcovství. Rozhodl jsem se tedy začít od temnoty, abychom došli ke světlu. Kéž nám Pán pomůže tyto věci dobře chápat.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze papež Františka je ZDE

V závěru generální audience připomněl Petrův nástupce dnešní liturgickou památku svatého Tomáše Akvinského, učitele církve.
„Kéž jeho oddanost studiu – řekl papež František – vás, drazí mladí, podněcuje k zapojení inteligence a vůle do služeb evangelia, jeho víra ať vám, drazí nemocní, pomáhá obracet se k Pánu i ve chvílích zkoušky a jeho mírnost ať vám, drazí novomanželé, ukazuje způsob manželských vztahů v rodině.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.