Římský biskup přijal delegaci finské luteránské církve

22.1.2015 

„Katolíci a luteráni mohou ve společnosti svědčit o božím milosrdenství“, prohlásil biskup Vikström z finské luterské církve při dnešní návštěvě u Svatého stolce. Každoroční setkání se koná v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů a na připomínku sv. Jindřicha, patrona Švédska a Finska. Římský biskup ve svém pozdravu poukázal na třicetiletou tradici ekumenických setkání, kterou zahájil sv. Jan Pavel II.

“Mezitím už ve Finsku mnohé bylo a, jak jsem si jist, ještě bude učiněno, aby se prohloubilo „stávající částečné společenství křesťanů směrem k plnému společenství v pravdě a lásce“(Ut unum sint,14).

Letošní téma ekumenického týdne modliteb cituje slova, kterými se Ježíš obrací u studně k Samaritánce, pokračoval papež František. „Dej mi napít“ (Jan 4,39) – tato výzva nás upomíná na pramen každé milosti, kterým je Pán sám. Jeho dary proměňují ty, kteří je dostávají, a činí z nich svědky pravého života.

“Společné křesťanské svědectví je obzvláště nutné, máme-li čelit nedůvěře, nejistotě, pronásledování a utrpení, která ve dnešním světě zakoušejí mnozí lidé.“

Pokrok v teologickém dialogu mezi oběma církvemi společné svědectví ještě více podporuje a podněcuje, zdůraznil papež. A v samém závěru vyslovil přání, aby se obě strany sblížily v pojímání církve, která je znamením a nástrojem spásy, darované v Ježíši Kristu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.