Mons. Mamberti o situaci na Ukrajině

5.12.2014 

Na zasedání ministrů zahraničí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vystoupil jako pozorovatel sekretář Svatého stolce pro vztahy se státy. Arcibiskup Dominique Mamberti se zde ve čtvrtek vyjádřil obšírněji k situaci na Ukrajině. „Svatý stolec sledoval velice zblízka a s velkou pečlivostí znepokojivý vývoj situace na Ukrajině – řekl mons. Mamberti - Katolická církev a Svatý otec jsou nablízku trpícím a těm, jejichž lidská práva a základní svobody jsou porušovány, zejména právo na důstojný život beze strachu. V tomto kontextu – řekl dále vatikánský diplomat – oceňujeme rychlou reakci na výbuch násilí, zvláště pomocí zvláštní monitorující komise OBSE. Na druhé straně je nám líto, že navzdory cenné snaze Fóra pro bezpečnost a spolupráci nebylo využito dalších cenných prostředků, jimiž tato Organizace disponuje jako např. Vídeňský dokument 1994 a Kodex chování států v politicko-vojenských aspektech bezpečnosti, což znemožnilo ustavení podmínek nezbytných pro řešení probíhající krize. Ještě politováníhodnější jsou ztráty na životech, fyzické utrpení, pošlapání základních práv lidí a obrovské materiální škody, které postihly příliš mnoho ukrajinských občanů. Naše modlitby a naše solidární cítění patří všem obětem a těm, kdo trpí vážným porušováním svých práv na život v míru. Pokoušet se o řešení použitím zbraní spíše než upřímnou snahou o dohodu je politováníhodný postup, jak často konstatovali různí papežové, včetně papeže Františka… Jsme pevně přesvědčeni, že nejlepší způsob řešení aktuální situace je cesta dialogu a dohod a to nikoli jen ku prospěchu těch, kteří jsou přímo zúčastněni, ale i celého mezinárodního společenství,“ řekl arcibiskup Mamberti na probíhajícím zasedání ministrů zahraničí členských zemí OBSE v Basileji.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.