Petrův nástupce: Chudí se nesmějí stát příležitostí k zisku

4.12.2014 

„Bojovat proti strukturálním příčinám chudoby“ – tuto výzvu adresoval papež František dobrovolníkům sdruženým ve Federaci dobrovolnických sdružení křesťanské inspirace (FOCSIV) založené před více než 40 lety. „Chudí se nesmějí stát příležitostí k zisku“ – upozornil dále papež v aule Pavla VI. na dnešním setkání s několika tisíci členy tohoto nejstaršího italského sdružení dobrovolnické služby, která působí v 86 zemích a má několik desítek tisíc spolupracovníků. „Děkuji vám za to,co děláte, i za to, jak to děláte!,“ řekl František hned v úvodu svojí promluvy.

Pokračujte cestou dobrovolnické a nezištné služby. Je zapotřebí mocně dosvědčovat nezištnou štědrost. Chudí se nesmějí stát příležitostí k zisku! Chudoba dnes mění tvář, existují nové formy chudoby, a také mezi chudými zrají různá očekávání: přejí si být protagonisty, organizují se a především praktikují solidaritu, která mezi trpícími, mezi těmi posledními existuje. Jste povoláni chopit se těchto znamení času a stát se nástrojem ve službách protagonismu chudých.

Papež dále zdůraznil nezbytnost boje proti „strukturálním příčinám chudoby: nerovnosti, nedostatku práce a bydlení, negaci sociálních a pracovních práv. Solidarita je způsob spříznění s chudými a vyhýbání se domnělým altruismům, které druhého tlačí do pasivity.“

Mezi hlavní příčiny chudoby patří ekonomický systém, který plení přírodu – mám na mysli zvláště mýcení lesů, ničení životního prostředí a ztrátu biodiverzity. Je třeba zdůraznit, že stvoření není majetek, se kterým můžeme nakládat, jak se nám zlíbí, a tím méně je majetkem laciným. Stvoření je podivuhodný dar, kterým nás obdařil Bůh, abychom o něj pečovali a užívali jej s úctou ku prospěchu všech.

Mnohé země, ve kterých působíte, řekl dále papež, zažívají válku. Pomocí těmto zemím přispíváte k míru a usilujete o odzbrojení myslí a sblížení lidí. Stavíte mosty mezi kulturami a náboženstvími. Víra vám umožňuje počínat si tak i v těch nejsvízelnějších zemích, kde spirála násilí jako by neponechávala místo rozumu. Kolik jen lidí utíká před válkou, je pronásledováno pro svoji víru! Kolik jen zlomených životů! Kolik utrpení a zmaru!

Tváří v tvář tomu všemu, Kristův učedník neustupuje, neodvrací tvář na druhou stranu, ale ujímá se sužovaných lidí zblízka a s evangelní přívětivostí. Myslím na migranty a uprchlíky, kteří chtějí vyváznout ze svízelných životních podmínek a nebezpečí všeho druhu. Je nezbytné spolupracovat se všemi, s institucemi, neziskovými organizacemi a církevními komunitami na prosazování harmonického soužití různých lidí a různých kultur.

Řekl papež František italské federaci dobrovolnických sdružení.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.