Nová vyslankyně u Svatého stolce: těžištěm Františkova pontifikátu bude Asie

9.9.2014 

Spolková republika Německo jmenovala novou velvyslankyni u Svatého stolce, která v pondělí předala papeži Františkovi své pověřovací listiny. Bývalá federální ministryně školství, vědy a výzkumu a křesťanská demokratka Annette Schavanová vystudovala katolickou teologii, filosofii a pedagogiku. Jak uvedla v obsáhlém rozhovoru pro Vatikánský rozhlas, audience v Apoštolském paláci trvala mnohem déle než protokolárních patnáct minut a byla nezapomenutelná.

”Mluvili jsme o budoucích šancích mladé generace, zejména v Evropě, ale také v mnoha částech světa, kde mladí lidé nedostávají dostatečně silné signály, které by vyburcovaly jejich kreativitu. V této souvislosti jsme se dotkli také role sportu v moderních společnostech a potom mnoha témat, která v posledních týdnech tak silně zaměstnávají diplomacii a politiku, tedy nová válečná ohniska, konflikty a násilí. Přišla řeč na důležitou roli Vatikánu a na mírotvorné snahy německé politiky. Hovořili jsme také o Číně a papež poznamenal, že Asie bude těžištěm jeho pontifikátu. Úplně na závěr vstoupil do rozhovoru Romano Guardini a jeho zásadní učení o protikladech. Guardini se snaží popsat různě životní oblasti pomocí protikladů, které se nakonec spojují v Bohu.”

Zmínila jste se o mírovém úsilí Svatého stolce. Jsou tyto vatikánské snahy v diplomacii spíše přeceňovány nebo naopak podceňovány?

”Nemohu posoudit, jak to bylo dosud. Avšak mám dojem, že v minulých týdnech vychází mnohem více najevo neobyčejná papežova osobní autorita. Svatý stolec se i pro mnohé mezinárodně zodpovědné politiky stává důležitým partnerem při různých mírových procesech a myslím, že tato jeho role bude ještě vzrůstat.”

Soudí Anette Schavanová, nová německá velvyslankyně u Apoštolského stolce.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.