Papežské poselství k církevní sbírce na chudé v Argentině

12.8.2014 

Papež František zaslal prostřednictvím státního sekretáře pozdrav účastníkům 45. ročníku sbírky Más per Menos konané v Argentině každoročně ve prospěch nejchudšího obyvatelstva této země. V poselství adresovaném předsedovi komise argentinského episkopátu pro pomoc nejchudším mons. Adolfo Armandovi, biskupovi z Añatuya, je papež „vybízí, aby jednoduchými a konkrétními gesty, s odstupem od materiálních dober a velkoryse prožívali Ježíšovo pozvání být solí země a světlem světa skrze svědectví víry, bratrskou láskou, solidaritou a sdílením s těmi nejpotřebnějšími a spatřovali v nich Kristovu tvář“. Papež dále prosí, aby „nepolevovali v modlitbě za něho a jeho službu církvi a současně všechny organizátory a účastníky této iniciativy svěřuje pod ochranu Matky Boží z Lujan“.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.