Papež přijal Bratry františkány od Neposkvrněné Panny Marie

23.6.2014 

Papež František přijal členy řeholní kongregace Bratří františkánů od Neposkvrněné Panny Marie. Setkání se konalo v úterý 10. června v kapli Domu sv. Marty i přes papežovu tehdy oznámenou lehkou indispozici a trvalo hodinu a půl. Po obnově slibů v kapli byl prostor na rozmluvu, během níž papež odpovídal na otázky, které mu pokládali řeholníci.

Zmíněná řeholní kongregace má mužskou i ženskou větev a celkem 500 členů. Po loňské apoštolské vizitaci vzhledem k vnitřním neshodám a na žádost většiny jejích členů byl představeným jmenován zvláštní papežský delegát, kapucín O. Fidenzio Volpi, což vyvolalo v některých katolických kruzích a médiích spekulace o údajných ústrcích ze strany Svatého stolce.

Papež byl dotázán ve věci používání staršího římského misálu z roku 1962 a odpověděl, že se nechce odchylovat od linie Benedikta XVI. Zdůraznil, že také Bratři františkáni od Neposkvrněné Panny Marie nadále mohou svobodně sloužit liturgii podle staršího misálu, třebaže prozatím vzhledem k polemice ohledně výlučného používání staršího misálu, zavedeného předchozím řádovým vedením, je „nezbytný čas na rozlišení“. Tento prvek totiž nepatřil k zakládajícímu charismatu řehole, a proto je stanoveno, aby o slavení starší liturgie ve farnostech a poutních místech, kde pastoračně působí, a v řádových formačních domech rozhodoval řádový představený spolu s biskupem. Papež vysvětlil, že musí být svoboda pro všechny, tedy jak pro ty, kdo chtějí slavit liturgii postaru, tak pro ty, kdo chtějí slavit novou formu ritu, aniž by se ritus stal ideologickou zástavou.

Petrův nástupce odpověděl také na otázku týkající se interpretace Druhého vatikánského koncilu a znovu ocenil dílo arcibiskupa Marchetta, jehož označil za „nejlepšího hermeneutika koncilu“. Papež řekl, že koncil, přestože byl pastorační, obsahuje věroučné prvky a je katolickým koncilem. Zdůraznil také linii hermeneutiky reformy v kontinuitě jediného podmětu církve, jak ji představil Benedikt XVI. v promluvě k římské kurii v prosinci roku 2005. František poukázal na to, že každý koncil vyvolal rozruch a reakce, protože „démon nechce, aby církev byla silná“ a zdůraznil, že je třeba pokračovat v teologické a nikoli ideologické interpretaci Druhého Vatikánu. Papež se nevyhnul ani otázce týkající se uzavření řeholního teologického institutu. Poslal tak řádové seminaristy studovat na římské papežské univerzity. Uvedl přitom, že pravověrnost zaručuje církev skrze Petrova nástupce. Papež se podělil také o osobní vzpomínky na jednoho z řeholníků, kterého poznal jako kardinál ve svém titulárním římském kostele a od něhož, jak řekl, přijal mnoho dobrého. Na konci setkání se s každým ze 60 přítomných řeholníků osobně pozdravil. Zprávu o setkání papeže Františka s Bratry františkány od Neposkvrněné Panny Marie zveřejnil Andrea Tornielli v internetovém portále Vatican Insider.

Tiskový mluvčí Svatého stolce, o. Federico Lombardi, zprávu potvrdil.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.