Papež dělníkům ohroženým nezaměstnaností

24.4.2014 

Vřelá osobní slova adresoval papež František v závěru včerejší generální audience zaměstnancům oceláren Lucchini v toskánském Piombinu. V huti procházející transformací byla v minulých dnech uhašena vysoká pec. Z celkového počtu čtyř a půl tisíce dělníků hrozí nejméně polovině nezaměstnanost. Jejich představitelé adresovali papeži videoposelství, v němž ho prosí o intervenci na jejich obranu, protože zanedlouho budou i oni patřit mezi chudé:

„Milí dělníci, milí bratři – oslovil je papež v závěru generální audience – ve vašich tvářích se zračí hluboký smutek a starost otců rodin, kteří žádají pouze právo na práci, aby mohli důstojně žít a pečovat, živit a vychovávat své děti. Buďte si jisti, že jsem vám na blízku a modlím se za vás. Neztrácejte odvahu, papež je blízko a modlí se za vás, aby – když pohasínají lidské naděje – zůstávala vždy naděje Boží, jež nikdy nezklame.
Drazí dělníci, drazí bratři, bratrsky vás objímám a žádám všechny zodpovědné představitele, aby vyvinuli veškeré kreativní a velkorysé úsilí, které by znovu zažehlo naději v srdcích těchto našich bratří a všech lidí nezaměstnaných kvůli plýtvání a ekonomické krizi. Prosím vás, otevřete oči a nestůjte se založenýma rukama.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.