Výstava na Svatopetrském náměstí

3.4.2014 

Nejstarší biblické rukopisy lze shlédnout od 2. dubna do 22. června na výstavě instalované v tzv. Křídle Karla Velikého na Náměstí sv. Petra. Expozice je nazvaná „Verbum Domini II. Slovo Boží vychází k národům“.

Výstava pod patronátem Papežské rady pro kulturu zpřístupňuje veřejnosti na dvě stě rukopisů v různých jazycích, z různých zemí a epoch. Shromážděny byly z více než desítky veřejných institucí a soukromých sbírek, včetně Vatikánské knihovny. Právě do ní však patří nejstarší z vystavených dokumentů. Jde o novozákonní rukopis, ukázku tzv. papyru Bodmer XIV-XV, datovaného kolem roku 200. Obsahuje řecký text evangelia sv. Lukáše a Jana, mimo jiné Lukášovu verzi modlitby Otče náš. Vystavena je také jedna strana tzv. Vatikánského kodexu ze 4. století, který obsahuje celý Starý a Nový zákon v řečtině. Ze starozákonních rukopisů lze na vatikánské výstavě shlédnout nejstarší existující hebrejské texty, nalezené u Mrtvého moře. Jde o pergameny s fragmenty z proroka Daniela, Ezechiela a Jeremiáše, datované před Kristovo narození. Výstava se ovšem neomezuje jen na nejstarší rukopisy, nýbrž chce ilustrovat i další rozšíření biblických textů po celém světě, říká prefekt Vatikánské knihovny, mons. Cesare Pasini:

„Pak přichází objev knihtisku a tedy k revoluci, jež dovolila hromadné šíření Bible. Jak víme, prvním tištěným svazkem byla právě Gutenbergova Bible. Nejde ale jen o Bibli v latinské nejrozšířenější verzi, ale také o další překlady v evropských národních jazycích. Zvláštní sekce se věnuje střední a východní Evropě, Severní Americe až po naše dny, kdy se objevily překlady Bible i v nejmenších a nejvzdálenějších národech světa. Poslední oddělení patří putování Bible na Měsíc, protože jeden výtisk anglické King James Bible byl 5. února 1971 jednou z kosmických expedic vynesen na Měsíc.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.