Moskevský patriarchát se neprotiví panortodoxnímu sněmu

13.2.2014 

Nařčení, že Moskevský patriarchát chce sabotovat přípravy panortodoxního koncilu, se nezakládají na pravdě. Metropolita Hilarion, který stojí v čele Oddělení pro externí vztahy moskevského patriarchátu, se ohradil proti tvrzení některých představitelů Konstantinopolského patriarchátu, podle nichž se ruská pravoslavná církev chce izolovat od společenství ostatních pravoslavných církví.

O panortodoxním koncilu se jedná už 50 let a podle metropolity Hilariona se ruská pravoslavná církev „aktivně účastní přípravných prací, uvědomuje si důležitostost takového sněmu a pečlivě zkoumá všechna témata, která na něm mají být projednávána.“ Reprezentant moskevského patriarchátu nicméně podotýká, že k urychlení zdlouhavého procesu příprav je třeba vytvořit zvláštní panortodoxní orgán, který by se scházel pravidelně a byl schopen finalizovat přípravy.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.