Papež František kázal o kritériu rozlišování duchů

7.1.2014 

Křesťan umí bdít nad svým srdcem, aby rozlišil to, co přichází od Boha, a to, co přichází od lžiproroků – konstatoval papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Navázal tak v novém roce opět na konání ranních bohoslužeb, které jsou nyní přístupné i pro věřící jednotlivých římských farností. Papež zdůraznil, že Ježíšova cesta je cestou služby a pokory. Jediná cesta, kterou jsou všichni křesťané povoláni následovat.“

„Zůstávejte v Bohu“ – touto pobídkou apoštola Jana (1 Jan 3,22-4.6) z dnešního prvního čtení papež svoji homilii začal. „Je to rada do života, kterou Jan takřka uhrančivě opakuje,“ podotkl. „Apoštol ukazuje jeden z postojů křesťana, který chce zůstávat v Bohu, tedy poznávat, co se děje v jeho vlastním srdci. Právě proto upozorňuje, že netřeba věřit každému duchu, ale zkoumat duchy. Je nezbytné,“ zdůraznil papež, „umět rozlišovat duchy, rozlišovat, co nám umožňuje »zůstávat v Bohu« a co nás od Něho vzdaluje. Naše srdce – dodal – má neustále touhy, chutě, myšlenky. Jde však o to, zda jsou od Pána anebo nás od Něho vzdalují. A proto nás apoštol Jan vybízí zkoumat svoje myšlenky a tužby“:

Pokud to jde v Pánově linii, postupuješ správně, ale pokud ne... »Zkoumejte duchy, zdali jsou z Boha; vždyť je ve světě mnoho lžiproroků.« Proroků, proroctví či návrhů: »Chce se mi udělat toto!« Ale nevede tě to k Pánu, nýbrž vzdaluje od Něho. Proto je nezbytné bdít. Křesťan je mužem či ženou, jež umí bdít nad svým srdcem. A naše srdce se spoustou věcí, které chodí sem a tam, často připomíná tržiště. Najde se tu všechno. Ale pozor! Musíme zvažovat, toto je od Pána a toto ne, abychom zůstávali v Pánu.

Jaké je tedy kriterium pro pochopení toho, zda něco přichází od Krista nebo od antikrista? „Svatý Jan,“ pokračoval papež, „podává jasnou a jednoduchou myšlenku: »Každý duch, který vyznává, že Ježíš přišel jako Mesiáš v těle, je z Boha; ale žádný duch, který Ježíše nevyznává, není z Boha. To je duch antikristův« (1 Jan 4,2-3). A co tedy znamená, »vyznávat, že Slovo přišlo v těle«? Znamená to rozpoznávat cestu Ježíše Krista, uznávat, že On, který je Bůh, se ponížil, pokořil se až k smrti na kříži“:

Toto je cesta Ježíše Krista: ponížení, pokora a pokoření. Pokud tě myšlenka či touha vede cestou pokory, ponížení, služby druhým, je Ježíšova. Ale vede-li tě na cestu soběstačnosti, marnivosti, pýchy, na cestu abstraktního myšlení, není Ježíšova. Pomysleme na Ježíšova pokušení na poušti: všechny tři návrhy, které ďábel činí Ježíšovi, mají jej odchýlit z této cesty služby, pokory, ponížení a lásky. Ovšem lásky prokázané vlastním životem! Ježíš říká »Ne« všem třem pokušením: »Ne, toto není moje cesta«

Papež potom vybídnul všechny, aby přemýšleli o tom, co se děje v jejich srdci. Co si myslíme a cítíme, co chceme, a abychom zkoumali duchy: „Zkoumám, co si myslím, co chci a po čem toužím – zeptal se – anebo přijímám všechno?“

Častokrát je naše srdce cestou, kterou prochází všichni... Zkoumejte duchy. Volím vždycky ty věci, které přicházejí od Boha? Vím, které jsou ty, které přicházejí od Boha? Znám pravé kriterium rozlišování svých myšlenek, svých tužeb? Pamatujme a nezapomeňme, že kritériem je Vtělení Slova. Slovo přišlo v těle: to je Ježíš Kristus! Ježíš Kristus, Bůh, který se stal člověkem, ponížil se a pokořil z lásky, aby sloužil nám všem. A apoštol Jan nás seznamuje s milostí poznat to, co se děje v našem srdci, i s moudrostí rozlišit, co přichází od Boha a co nepřichází z Boha.

Končil papež František dnešní ranní homilii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.