Důvodem existence církevních institucí je hlásání evangelia

24.6.2004 

Dialog s kulturou, zachovaní katolické identity církevních institucí a evangelizace mládeže, byly hlavními tématy promluvy Jana Pavla II. ke skupině amerických biskupů. Svou návštěvu ad limina Apostolorum zakončili audiencí u Svatého otce biskupové ze severozápadní části USA a z Aljašky. V minulých dnech, jak je pravidlem, přijal papež každého z nich na privátní audienci.

Církevní instituce vznikly proto, aby hlásaly evangelium. To je také jediný důvod existence náboženských, vzdělávacích a charitativních zařízení v církvi. Aby zachovaly svou identitu mají být autenticky katolické - napsal Jan Pavel II. v poselství americkým biskupům. Jejich charakter musí respektovat všichni, kdo s nimi spolupracují, i ti, kdo víru církve nesdílejí. Početné katolické školy, university, nemocnice a charitativní instituce mají v pluralitní společnosti vydávat důvěryhodné svědectví Kristu a církvi. Katolické školy mají podávat v rámci výuky celiství obraz o člověku ve světle evangelia. Bez životné syntézy víry a rozumu ? píše papež - není možný dialog s kulturou.

Jan Pavel II. vyslovil své uznáním mnoha kněžím, řeholníkům a laikům pracujícím na poli vzdělání. Povzbudil je zároveň, aby navzdory finančním obtížím zůstalo katolické školství dostupné i pro děti z chudých rodin.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.