Zpřístupněna antická nekropole Vatikánského pahorku

19.12.2013 

Za měsíc bude možné navštívit ve Vatikánu starověkou nekropoli rozloženou při někdejší Via Triumphalis. Vatikánská muzea propojila dvě archeologické zóny v jedinou o rozměrech více než jeden čtvereční kilometr. Zpřístupněny budou mauzolea a hroby datované od 1. století před Kristem po 4. století křesťanské éry. Historicky ležely na úpatí vatikánského pahorku. Díky postupnému sesouvání půdy se zachovaly ve velmi dobrém stavu a dosud v nich lze spatřit starověké mozaiky, fresky, štuky, sarkofágy a oltáře. Jde o skutečnou raritu – říká Giandomenico Spinola z Vatikánských muzeí:

K prvním objevům došlo ve 30. letech minulého století. Sektory, které jsme nyní spojili v jeden celek, byly odkryty v 50. letech a dále v letech 2003-4. Nekropole se zachovala v dokonalém stavu díky sesuvům štěrku a hlíny, které ji zakonzervovaly až do naší doby. To nám dovolilo provést přesnou virtuální rekonstrukci, která bude k dispozici na 11 dotykových obrazovkách a ve dvou filmech. Návštěvník tedy nejen uvidí vykopávky, ale vytvoří si představu o tom, jak tato místa vyhlížela v minulosti. Zpřístupnění nekropole návštěvníků samozřejmě nezastaví probíhající výzkum. Během návštěv tedy narazíte na archeology, konzervátory či antropology zkoumající lidské ostatky,
uvedl Spinola.

Přístup do nekropole bude omezený na nevelké skupiny doprovázené průvodcem. Bude však možné zaregistrovat se po internetu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.