Výročí kněžského svěcení papeže Františka

13.12.2013 

Dnešek je 44. výročím kněžského svěcení papeže Františka. Jorgemu Mariovi Bergogliovi udělil svátost kněžství 13. prosince 1969 arcibiskup argentinské Cordoby, Ramón José Castellano. Na sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy O. Bergoglio žil a vyučoval v jezuitské koleji v Buenos Aires, vzpomíná jeho tehdejší žák, argentinský jezuita O. Miguel Yanez.

Byl nám nablízku, podněcoval nás ke skutečně poctivému duchovnímu životu a jeho sdílení ve společenství spolubratrů a přátel. Vždy tam ale byl také prostor pro zábavu. Vyzýval nás, abychom evangelium přinášeli zejména těm nejchudším lidem a abychom se o ně starali. Pro mne to byly intenzívní roky, nikdy na ně nezapomenu. Umožnily mi vhled do vlastního duchovního života, budoucích studií a výuky. Obraceli jsme se na O. Bergoglia s mnoha problémy, které vyplývaly z našeho setkávání s lidmi. Někdy jsme nevěděli, jak se k nim postavit, a s ním jsme je mohli sdílet. Podporoval nás v našich snahách a vždy nacházel prostředky, jak to vše řešit…O. Bergoglio nechtěl být známý, vyhýbal se sdělovacím prostředkům, svou službu vykonával skrytě. Nyní, aniž by to sám vyhledával, stojí před světem, který – podle mého názoru – dnes potřebuje takového člověka a tak zřetelné a radikální poselství, jakým je evangelium.

Soudí Otec Yanez, který vede fakultu morální teologie na Papežské Gregoriánské univerzitě.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.