Američtí protestanti revidovali svůj katechismus

22.6.2004 

K historickému rozhodnutí dospěla na svém letošním Synodu Reformovaná církev Severní Ameriky. Prohlásila za ?nepřesný? jeden z článků svého vyznání, který odsuzuje katolickou mši svatou jako ?modloslužebnictví?. Jde o 80. článek tzv. Heidelbergského katechismu, vydaného roku 1563. Jeho text obsahuje 129 otázek a odpovědí a je jedním nejrozšířenějších protestantských katechismů.

80. odpověď tvrdí, že eucharistická slavnost v katolické církvi ?není ničím jiným než popřením oběti a utrpení Ježíše Krista a modloslužbou, která si zaslouží odsouzení.? Nad změnou formulace se diskutovalo šest let od Synodu roku 1998. Reformovaná církev po 460-ti letech uznala, že navzdory zřejmým rozdílům v pojetí svátostného charakteru eucharistické slavnosti, lze v katolickém učení najít jistou paralelu s vírou Reformovaných, že slavení Večeře Páně je zdrojem milosti.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.