Svatý otec: neuzavírejme nemocné a staré lidi do mučivého ticha

23.11.2013 

„Církev ve službě starého nemocného člověka – péče o osoby s neurodegenerativním onemocněním“. Tomuto tématu se věnuje 28. mezinárodní zdravotnický kongres, organizovaný Papežskou radou pro pastoraci zdravotníků. Více než 400 odborníků v oblasti dnes pozdravil ve vatikánské aule Pavla VI. Svatý otec František. Byli přítomni také mnozí pacienti.

„Staří lidé měli v církvi vždy přednostní postavení. A mají je dosud. Více než kdy jindy dnes církev musí jít příkladem celé společnosti v tom, že staří lidé jsou důležití, ba co více, nepostradatelní“.

Nemocným starým lidem je nutné zaručit plnou důstojnost, a nikoliv pouze chladné zabezpečení jejich fyzických funkcí. Papež upozornil, že prvotním místem péče o starého člověka nadále zůstává rodina, která v této službě zasluhuje podporu.

Je nutná taková péče, která vytváří prostor pro důstojnost a svobodu, která člověka neuzavírá do mučivého ticha. Chtěl bych vyzdvihnout také náboženskou a duchovní dimenzi, která přetrvává, i když člověk postupně pozbývá nebo zcela ztrácí kognitivní schopnosti. Lidé s vážným neurodegenerativním onemocněním vyžadují zvláštní pastorační přístup, protože ve své mysli a ve svém srdci nikdy nepřerušili dialog s Bohem a vztah k Němu.

V závěru Svatý otec staré lidi vyzval, aby neustávali ve svém svědectví o Kristu : „Pamatujte, že Ježíše v chrámu poznali dva staří lidé, a oznamovali jeho příchod s radostí a nadějí“, řekl papež.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.