P. Gumpel: Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní

20.11.2013 

Právě před 75 lety – 19. listopadu roku 1938 – italský fašistický režim schválil rasové zákony a dal tak právní podklad deportacím Židů do koncentračních táborů. O několik měsíců později nastoupil na Petrův stolec papež Pius XII. Reakci katolické církve na rasové zákony pro naši rozhlasovou stanici popisuje O. Peter Gumpel, německý historik a jezuita, postulátor beatifikační kauzy papeže Pacelliho.

Především je nutno mít na zřeteli, že církev vždy vystupovala proti antisemitismu. Ani by to nemohlo být jinak, protože Ježíš Kristus byl žid, Nejsvětější Panna Maria byla židovka, apoštolové byli židé. V celé své tradici katolická církev židy bránila proti nespravedlivému pronásledování. Pius XI. nařídil svému státnímu sekretáři, kardinálu Pacellimu, aby před možným pronásledováním zachránil co největší počet Židů. Kupříkladu byla rozeslána poselství na všechny apoštolské nunciatury ve světě, aby se pronásledovaných ujímaly. Někteří z nich pak byli přímo zaměstnáni ve službě Svatému stolci, což přirozeně Mussoliniho velmi iritovalo.

Navzdory tomu je Pius XII. v souvislosti s židovskou perzekucí dosud kritizován za údajné “mlčení”.

Každý veřejný protest proti Hitlerovi by byl kontraproduktivní a zhoršoval by postavení pronásledovaných. To potvrzují také mnozí židovští odborníci a znalci šoa. Sir Martin Gilbert, přesvědčený žid, prohlásil, že každý protest byl zcela zbytečný. Proto také Pius XII. velmi moudře nic takového neudělal, protože to nebyl nezodpovědný člověk. To, co naopak Pius XII. zde v Římě, ale také po celé Itálii a v Německu udělal, je poskytnutí úkrytu. Otevřel kláštery a dokonce dispensoval ženské klauzurní kláštery od přísného nařízení, které zakazovalo vstup mužů. Je pro mne tudíž tajemstvím, jak je možné kupříkladu tady v Římě tvrdit, že tento papež nijak nezasáhl. To je antihistorické, neboť věc je naprosto jasná.

Pro italský list Avvenire (15.11.2013) nicméně O. Gumpel uvádí, že kritika pochází z kruhů, které nezažily druhou světovou válku a jsou v zajetí velice osobního pohledu na pontifikát Pia XII. Většina praktikujících židů, zejména z Kanady a USA, není proti beatifikaci papeže Pacelliho, jak dokládají jejich osobní výroky, tvrdí německý jezuita pro deník italských biskupů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.