Jak to bylo s údajným potrestáním Bratří františkánů Neposkvrněné Panny Marie

31.10.2013 

Řeholní kongregace Bratří františkánů Neposkvrněné Panny Marie zveřejnila na svých webových stránkách podrobnosti týkající se důvodů dosazení mimořádného papežského delegáta, který ji nyní spravuje. Toto opatření bylo totiž přijato na základě výsledků apoštolské vizitace, kterou vykonal Svatý stolec na přímou žádost členů zmíněné řeholní kongregace. Tento případ je často zmiňován tradicionalistickými kruhy jako příklad údajně nekorektního jednání Vatikánu vůči zastáncům starší formy latinské liturgie. Bratři františkáni Neposkvrněné Panny Marie je mladá a vzkvétající řeholní kongregace založená roku 1970, která se roku 2008 - po rozhodnutí Benedikta XVI. potvrdit pro celou církev možnost slavit eucharistii také podle misálu z roku 1962 - rozhodla přijmout tuto mimořádnou formu slavení římského ritu kolektivně, tedy v rámci vlastního řeholního společenství jakožto formu privilegovanou. Toto rozhodnutí však vyvolalo interní neshody, z nichž nakonec vzešla žádost o apoštolskou vizitaci neboli inspekci, jejímž závěrem bylo letos v červenci dosazení papežského delegáta do vedení zmíněné kongregace.

Protože se však celý případ stal předmětem mediálních manipulací, rozhodli se Bratři františkáni N.P.M. po dohodě s vatikánskou Kongregací pro zasvěcený život zveřejnit výsledky apoštolské vizitace, která položila všem bratřím několik otázek, na které každý jednotlivě a tajně odpověděl. Plyne z nich jasně, že 64% členů považovalo za problematické jednání představeného a zvláště jeho rozhodnutí týkající se liturgie a 77% členů kongregace se vyslovilo za řešení, které nakonec Svatý stolec přijal, totiž za dosazení zvláštního papežského delegáta, který tuto františkánskou řeholní odnož nyní spravuje. Bratři františkáni od Neposkvrněné P. Marie zveřejnili výsledky apoštolské vizitace minulý měsíc, čímž umožnili, aby se kdokoli mohl přesvědčit o skutečném stavu věcí.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.