Mons. Carballo: Ročně vystupuje z řeholních řádů tři tisíce osob

31.10.2013 

Více než tři tisíce řeholníků a řeholnic každoročně opouští cestu zasvěceného života. Tento údaj uvedl sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Arcibiskup José Rodríguez Carballo promluvil na Papežské univerzitě Antonianum v rámci semináře, týkajícího se krize řeholních povolání. Ve svém dlouhém příspěvku, jehož úvodní část publikoval středeční L´Osservatore Romano (30.10.) analyzuje důvody odchodu z řeholních společenství. „Naše kongregace“, vysvětluje arcibiskup Carballo, „vyřešila v letech 2008 až 2012 celkem 11 805 žádostí o dispens, což je ročně 2 361 případů výstupu z řádu, nebo přestupu do jiného řádu či do diecéze. Kongregace pro klérus za tutéž dobu udělila laicizaci 1 188 řeholním kněžím, což je přibližně 368 řeholních kněží za rok. Důvodem této situace je nestálost, tedy nedostatek vytrvalosti v povolání. Za posledních pět let jde o 13 123 řeholníků a řeholnic, což je 2625 případů za rok, co znamená, že z jednoho tisíce povolání nevytrvá 2,54 případů. K nim je třeba ještě připočíst, ty případy,“ dodává arcibiskup Carballo, „které projednává Kongregace pro nauku víry, takže poměrně přesným odhadem více než 3 tisíce řeholníků a řeholnic ročně vystupuje z řádu. Sekretář kongregace pro zasvěcený život uvádí, že tato situace je důsledkem kultury provizoria neboli tzv. zappingu, což je termín označující nepřetržité přepínání televizních programů dálkovým ovladačem. Příčinou této fluktuace povolání je tedy neochota přijmout definitivní závazek, říká arcibiskup Carballo, který patří do řádu Bratří menších.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.