Reflexe křesťanských kořenů není sekundárním tématem

19.6.2004 

Svatý stolec vyjádřil politování nad opozicí vlád některých států k uznání křesťanských kořenů Evropy v novém ústavním dokumentu EU. Přesto figuruje v prohlášení vydaném tiskovým úřadem Svatého Stolce ke včerejšímu schválení konstitituce na prvním místě uspokojení nad touto ?novou a důležitou etapou procesu evropské integrace? a nad tím, že ústava uznává status náboženských vyznání ve členských státech a vybízí Unii, aby s nimi udržovala otevřený, transparentní a pravidelný dialog. Boj proti zařazení odkazu na křesťanské kořeny Evropy ze strany některých vlád označuje prohlášení za opominutí historické zřejmosti a křesťanské identity evropských národů.
Na druhé straně ?Svatý Stolec vyjádřil uznání a vděčnost těm vládám, které s vědomím minulosti a na historickém horizontu, z něhož nová Evropy povstává, nasadily síly za konkrétní výraz svého náboženské dědictví. Musíme vzpomenout velkou angažovanost na různých úrovních, vedoucí ke zmínění křesťanského dědictví Evropy v tomto traktátu; aktivita, která probudila reflexi politických představitelů, občanů a veřejného mínění v otázce, která v dnešním národním, evropském a světovém kontextu není nikterak sekundární.? ? čteme ve vyjádření tiskového mluvčího Svatého Stolce ke schválení Evropského ústavního dokumentu.

Dodejme, že mezi hlavní oponenty jakékoli zmínky o křesťanství v preambuli evropské ústavy byla Francie a Belgie. Za explicitní zápis o významu křesťanství pro formování Evropy se naopak vyslovily na konci května Česká Republika, Itálie, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko a Slovensko.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.