Svatý otec promluvil k účastníkům Mezináboženského setkání za mír

30.9.2013 

Komunita Sant´Egidio včera zahájila již 27. edici Mezinárodního setkání za mír. Mítinku nazvaného „Odvaha k naději. Náboženství a kultury v dialogu“ se účastní více než čtyři sta náboženských představitelů spolu se zástupci politického a kulturního života. Nedělní eucharistii v bazilice sv. Pavla za hradbami slavil římský vikář, kard. Agostino Vallini. Přítomni byli zástupci pravoslavných a protestantských církví, kteří se spojili v ekumenické modlitbě za jednotu křesťanů a za osvobození dvou pravoslavných biskupů unesených v Sýrii. Svatý otec František přijal již v pátek k soukromé audienci řecko-pravoslavného patriarchu Antiochie a celého Východu, Youhannu X. al-Yazigiho, který je bratrem jednoho z unesených metropolitů (arcibiskupa Boulose al-Yazigiho). Tématem rozhovoru byla pochopitelně situace v Sýrii. Řecko-pravoslavný antiošský patriarcha papeži poděkoval za vyhlášení dne modlitby a půstu za mír v Sýrii a požádal jej o trvalou modlitbu za zkoušenou zemi. „Nechceme již vidět lodě, které odvážejí křesťany z Blízkého východu, ani lodě, které přivážejí zbraně k pokračování války. V Sýrii musí i nadále žít křesťané a muslimové společně, tak, jak tomu vždy bylo“, uvedl Youhanna X. v sídle komunity Sant´Egidio. Dnes papeže navštívil další z náboženských představitelů, řecko-pravoslavný alexandrijský patriarcha Teodor II.

Všechny účastníky mítinku Svatý otec pozdravil dnes dopoledne v Klementinském sále Apoštolského paláce. Poděkoval jim, že pokračují v cestě, kterou navrhl Jan Pavel II. roku 1986 v Assisi a kterou právě dnešní svět velmi potřebuje.

Nikdy se nemůžeme smířit s bolestí národů, které jsou rukojmími války, bídy a vykořisťování. Nemůžeme lhostejně a bezmocně přihlížet dramatu dětí, rodin, starých lidí, vystavených násilí. Nelze dopustit, aby terorismus uzavřel srdce nemnoha násilníků a rozséval bolest a smrt mezi mnohými oběťmi. Zejména všichni neustále a nahlas zdůrazňujme, že násilí, ať již se projevuje jakkoliv, nemůže být ospravedlňováno náboženskými důvody.

„Násilí je důsledkem absence Boha, popírání Boha a ztráty lidskosti, která s tím jde ruku v ruce, citoval papež František z promluvy Benedikta XVI. na mezináboženském setkání v Assisi před dvěma lety. Jakou roli zde mají vůdci jednotlivých náboženství, dotazoval se římský biskup?

Vaše každoroční setkávání mi napovídá, kudy vede cesta. Mít odvahu k dialogu. Tato odvaha a dialog budí naději. Nemají co do činění s optimismem. Naděje je něco jiného. Ve světě a společnosti je málo pokoje, protože schází dialog. Jen stěží opouštíme úzký horizont svých vlastních zájmů, abychom se otevřeli k pravé a upřímné konfrontaci. Mír vyžaduje vytrvalý, trpělivý, intenzívní a inteligentní dialog, který nic nepovažuje za ztracené.

Takovýto dialog může zvítězit nad válkou, umožnit soužití generací, etnik a lidí různého přesvědčení. V závěru Svatý otec vyzval náboženské vůdce, aby se o mír zasazovali nikoliv jako pouzí zprostředkovatelé mírových iniciativ, nýbrž jako skuteční prostředníci.

Zprostředkovatelé se snaží na všech stranách vyzískat nějakou slevu, aby na tom nakonec sami vydělali. Prostředník naopak si nenechává nic pro sebe, nýbrž se velkoryse vydává až do úplného vyčerpání. Ví totiž, že jediným výdělkem je pokoj. Každý z nás je povolán, aby se stal tvůrcem pokoje; sjednocoval, a nikoliv rozděloval, odstraňoval nenávist, a nikoliv ji uchovával; otevíral cesty dialogu, a nikoliv stavěl nové zdi! Veďme dialog a setkávejme se, abychom do světa vnesli kulturu dialogu, kulturu setkávání.

Vyzýval papež František členy komunity Sanť Egidio a účastníky 27. Mezinárodního setkání za mír. Mezináboženský mítink v duchu Assisi pokračuje v debatních sekcích a vyvrcholí středeční modlitbou za mír na římském Kapitolu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.