Uvalena mimořádná správa na františkány Neposkvrněné Panny Marie

3.8.2013 

Svatý stolec ústy Kongregace pro společenství zasvěceného života rozhodl o uvalení mimořádné správy na řeholní kongregaci Bratří františkánů Neposkvrněné Panny Marie. Toto řeholní společenství založil roku 1970 minorita P. Stefano Manelli a potvrzeno bylo roku 1990 respektive 1998. V posledních letech toto společenství slavilo eucharistii převážně podle tradiční latinské liturgie dle misálu z r. 1962. Nynější mimořádná správa řádu má podle vyjádření vatikánského dikasteria přispět k ochraně bratrské jednoty tohoto řeholního společenství, má podpořit patřičnou řeholní formaci a organizaci apoštolských aktivit.

Uvedené rozhodnutí následovalo po kanonické vizitaci řádu. Ta bylo zahájena před rokem na žádost, která vyšla z nitra společenství. Mimořádným administrátorem ve funkci „apoštolského komisaře“ byl jmenován kapucín otec Fidenzio Volpi. Bratři mají od této chvíle slavit eucharistii podle řádného ritu katolické církve, slavení mše podle mimořádného ritu bude od této chvíle podléhat výslovnému povolení patřičného představeného, což se týká jak jednotlivců, tak komunit.

Uveďme, že po zveřejnění motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificium podporoval generální představený a zakladatel Bratří františkánů Neposkvrněné Panny Marie ve všech komunitách řádu mimořádný ritus jako převažující v jejich mužské i ženské větvi. Tím se ale bratři vystavili instrumentalizaci svého společenství ze strany některých tradicionalistických skupin, řekl italskému webu Vatican Insider mluvčí řádu otec Alfonso Maria Bruno. V představách těchto skupin se bratři měli stát prostředníky při vyjednávání mezi Kněžským bratrstvem sv. Pia X. a Svatým stolcem, která ovšem ztroskotala. Navíc během apoštolské vizitace řádu vyplynulo, že významná část jeho členů nesouhlasí s převažujícím užíváním předkoncilní latinské liturgie, zejména v pastoraci v Itálii a v misijních oblastech. V některých případech totiž nebyl starý obřad věřícími dobře přijat.

Jak se vyjádřil mluvčí františkánů Neposkvrněné Panny Marie, rozhodnutí Svatého stolce přijímají v duchu poslušnosti a jako synové církve nabízejí naprostou spolupráci v dané věci.

K případu se včera na dotazy novinářů vyjádřil také vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi. Rozhodnutí vatikánského dikasteria, učiněné s vědomím papeže Františka, nemíní protiřečit dovolení sloužit mši podle mimořádného ritu, které udělil Benedikt XVI. svým motu proprio. Reaguje však na napětí, které vzniklo v uvedené řeholní kongregaci ohledně otázky užívaného obřadu při slavení eucharistie. Jak se otec Lombardi vyjádřil, úmyslem povolení předchozího papeže nebylo vytvářet spory a napětí, ale překonávat je. Dodejme, že papežovo motu proprio udělilo všeobecný souhlas k veřejnému sloužení tridentské mše pouze za předpokladu, že je vyžaduje stálá skupina věřících.

Proti rozhodnutí Svatého stolce ohledně bratří františkánů Neposkvrněné Panny Marie již v tradicionalistických kruzích vznikla nesouhlasná internetová petice. Sami bratři ji ale důrazně odmítli.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.