Papež František k 70. výročí návštěvy Pia XII. v bombardované římské čtvrti

20.7.2013 

Papež František připomněl 70. výročí návštěvy Pia XII. v místech postižených roku 1943 bombardováním spojeneckými vojsky. „Jako starostlivý a prozíravý otec“ – píše papež František v telegramu zaslaném generálnímu vikáři římské diecéze – vydal se „mezi ještě doutnající trosky“ římské čtvrti poblíž baziliky svatého Vavřince, která byla tehdy srovnána se zemí.

„Papežovo gesto – pokračuje telegram – bylo znamením ustavičné snahy Svatého stolce a církve, jež nejrůznějšími způsoby, ve farnostech, řeholních institutech a konviktech dodávala zdejšímu lidu odvahu a povzbuzení,“ píše Svatý otec v telegramu, který přečetl generální vikář, kardinál Agostino Vallini, včera v bazilice sv. Vavřince za hradbami, kde u příležitosti tohoto výročí slavil mši svatou. Bombardování této baziliky – píše se dále v telegramu – je „příležitostí k modlitbě za ty, kteří zahynuli, a k rozjímání o děsivé metle války. Mír je Božím darem – podotýká papež František – a potřebuje srdce ochotná jej přijmout a jednat ve snaze o smíření a pokoj“. Pius XII. – píše dále papež – „v oněch strašných chvílích po náletu na Řím bez váhání a bez jakýchkoli bezpečnostních opatření opustil Vatikán, což bylo v té době gesto naprosto neobvyklé, „aby povzbudil a utěšil“ římské občany. „I při této příležitosti – poznamenává dále papež - projevil se jako starostlivý pastýř, který je u svého stádce, zvláště ve chvílích zkoušky a je připraven sdílet utrpení svého lidu“.

Papež František dále připomněl i všechny ostatní, kteří „v tak dramatické chvíli spolupracovali na poskytování duchovní i materiální pomoci při hojení ran těla i duše a nesli pomoc těm, kteří přišli o svá obydlí. Mezi nimi byl také mons. Giovanni Battista Montini, budoucí papež Pavel VI., tehdejší substitut státního sekretariátu, který papeže Pia XII. při jeho návštěvě v postižené čtvrti doprovázel. Podobně se i mnozí další biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice v Římě a celé Itálii jako milosrdní samaritáni z evangelního podobenství skláněli ke „strádajícím bratřím, aby jim pomáhali a dodávali útěchu a naději. Byla to soutěž činorodé lásky, která zahrnovala každou ohroženou a potřebnou lidskou bytost,“ zdůrazňuje papež František, který v závěru svého telegramu poručil všechny obyvatele do ochrany Matky Boží, Salus Populi Romani. „Ona, která je Pannou něhy a útěchy, ať posílí víru, naději a lásku, aby se ve světě rozzářila Boží láska a milosrdenství.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.