Konference katolických podnikatelů Afriky

13.7.2013 

První konference katolických podnikatelů se včera začala v hlavním městě Kamerunu. Zahájil ji předseda Papežské rady Iustitia et Pax, kardinál Peter Turkson, který řekl, že církev je si vědoma důležitosti rozvoje podnikatelského sektoru pro Afriku, nechce podnikatele kritizovat, ale pomoci jim, aby porozuměli sociálním důsledkům svého působení. Tomuto cíli má sloužit mimo jiné i Vademecum pro podnikatele nedávno vydanému zmíněnou papežskou radou. Host z Vatikánu prezentoval na konferenci francouzskou verzi tohoto dokumentu. Podle mínění kardinála Christiana Tumi z Kamerunu je v Africe takovýchto iniciativ velmi zapotřebí. Je nutné podněcovat vnímavost bohatých vůči chudým:

V Africe je mnoho nespravedlností. Jsou tu lidé velmi bohatí, ale také chudí, velmi chudí. Naši boháči se nedovedou s těmi chudými dělit. Je jim to zatěžko. Musí se změnit jejich srdce. Dokud se tak nestane, v Africe nepřestanou konflikty a války. Srdce z kamene se musí stát srdcem z masa, které dovede milovat
– řekl kardinál Tumi.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.